De Nieuwe Pers
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 27 september 1933

Amsterdam, 27 September 1933

Den Heere Dr. Menno ter Braak.

Naar aanleiding van uw brief van 24 September 1933, deelen wij U mede, dat wij met uw schrijven accoord gaan.

De geheimhouding van uw pseudoniem, is verzekerd.

Aangaande uw verzoek tot declaratie van reiskosten, ingeval U voor een belangrijke première, zich naar Amsterdam of elders moet begeven, geven wij U een bevestigend antwoord, mits dit in beperkte mate geschiedt en U ons van te voren even opbelt, wanneer U voor een première naar het buitenland wenscht te gaan.

Wij stellen ons vóór de afrekening maandelijks te doen plaats hebben, per giro.

Hoogachtend,

De Nieuwe Pers

[handtekening onleesbaar]

redactie

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie