E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [20 februari 1934]

Parijs, 20 Febr.

Beste Menno,

Ik zond zooeven de proef v/h panopticum terug. Daar de titel van de rubriek er vlak boven staat, veronderstel ik dat je er het eerste stuk van wil maken. Laat je stuk over Liepmann er dan direct op volgen. Ik schreef nl. nog een paar regels erbij, over ‘verspreiding van Grauelmärchen’. Je zou daar uitstekend aan vast kunnen knoopen, door bv. te zeggen dat het in beslag genomen boek van Liepmann een verzameling ‘anecdoten’ bevat, waar het mijne kinderspel bij is. - Ik verslond sinds gisteren 2/3 van Das Vaterland. Het is verre van eersterangsliteratuur, maar absoluut beklemmend door het feitenmateriaal. - Zooals ik aan V.K. schreef, een herdruk (zonder de gewraakte passage) en een vertaling van dit werk zijn absoluut noodig.

Ik kreeg verder een bedankje van K. Mann. Heb je Thelen de vertaling opgedragen? - Je schrijft niet of Mann tot ‘de onzen’ hoort; zijn aardigheid alleen is vooreerst bijzaak. Is hij communist? of protesteert hij individueel tegen het hondentuig? (‘Ellendig hondenpak welks adem ik haat.’)

Zullen wij in Forum een open brief richten aan Mussert om te vragen of hij zijn discipline en komende ‘gezondheid’ ook met dezelfde middelen in Holland denkt in te voeren?

Ik heb het gevoel dat het er voor ons dreigender uitziet dan op het eerste gezicht lijkt. Zoo'n ‘hooge’ afzijdigheid van Huizinga berust au fond natuurlijk ook op de compleetste schijtlaarzerij. Of jij en ik werkelijk moedig zullen zijn - de z.g. ‘physieke moed’ bezitten - zullen we nog moeten bewijzen; misschien halen we met ons beiden op dat gebied nog niet 1/10 van een Dimitrov. Maar wat de z.g. ‘moreele moed’ betreft, kunnen we samen over een flinke stock beschikken, haast genoeg voor het heele lieve land. Dat Hollanders moreel zóó schijterig zijn over het algemeen, wisten we misschien toch niet genoeg.

Ik ben nu zelfs bang voor Van Schendel; niet omdat hij bang is, maar omdat hij zich nooit ergens bij heeft aangesloten. Greshoff en ik kunnen hem erover spreken, als we hem in Brussel zien.

Schrijf Greshoff over je werkzaamheid met Kramers. Als Kramers in zijn D.G.W. over Liepmann schrijft, dan Greshoff in Gr. Ned. En ik?

Ik kan probeeren een art. in Marianne te laten zetten, door Guilloux misschien (ik ben hier niet geschikt) - want Malraux is op het oogenblik wschl. al weggevlogen. In Berl heb ik verdomd weinig vertrouwen; die heeft het te druk met zijn eigen positie hier, omdat hij Frot verdedigd en aangeprezen heeft, terwijl die eerste schietpartij er tegelijk mee loskwam!

De houding van Huizinga is in ieder opzicht dun. (Dit terwijl ik je brief overlees.) - Is er kans om met Querido een klein blaadje - vierkant formaat - uit te geven in N.I.C.-lijn? Met 16 blzn komen we al een eind. Ik bied me aan voor een analyse van Mussoloni's post-Nietzsche-gezwam over de ‘philosofie en leer van het fascisme’.

Eén ding alleen: we zullen af en toe ‘vurig’ mogen zijn, maar hoed je voor flauwe moppen als over het W.C.-tje van Stefan George. (Dat was werkelijk beneden peil, trouwens.) Als we niet ‘waardig’ doen, zijn we van tevoren ook op ons gebied ‘ampart gezet’. En het beroerde is dat je zelfs als hyperindividualist met anderen een ‘front’ vormen moet. Dat wij allerminst communisten zijn, zullen we duidelijk genoeg vertellen.

Het idee om de Politicus door Thelen te laten vertalen is prachtig; maar waarom niet eerst de klaarliggende vertaling van het Carnaval?!

Wat Helman vindt of niet vindt is voor mij lucht. Maar Anthonie Donker zullen we, hoop ik, nog eens voor de natie halen als een laffe germanophiel sinds het Derde Rijk. Die klooi schrijft over ‘den bendehoofdman Dimitrov’. Bep zegt vandaag haar medewerking aan De Gids op; zij kàn het niet van zichzelf verkrijgen daar verder aan mee te doen, ondanks de dubbeltjes. (Ik heb Jany geschreven over de politieke rotzooi, om te zien hoe hij en ik hier tegenover elkaar staan.) Verder laat Bep je zeggen dat ze op het oogenblik niet weet wat te schrijven voor Forum. Ik zal Antonini vragen om iets; misschien schrijft hij wel een aardig stuk. Ik zal ook zoeken naar een gevalletje voor Bep.

Dat Ant mijn verhaaltje zoo aardig vindt, stemt mij trotsch en gelukkig. Ook dat ze De Smeerlapperij een goede titel vindt. Ze geeft me ook het meeste hoop voor Ducroo; als dat boek (‘Stendhal’ incluis) alleen maar om literaire redenen goed was, zou het haar toch niet ‘aanspreken’. - Dank voor de voorloopige antwoorden op de vragenlijst; hartelijke groeten ook voor Ant en van Bep en tot spoedig

Je

E.

P.S. - Je kan misschien ook probeeren te praten met Dr. P. Endt - directeur van de Wereld B., adres Postbus 6, Amsterdam - Sloterdijk. Hij lijkt mij wel geschikt; volgens Greshoff is hij het. Heeft wschl. ‘communistische sympathieën’.

[E.d.P.-d.R.:] L.M. Ik geloof dat de Hollanders hèt lafste volk van Europa zijn. Moreele moed is hun onbekend, en zelfs het veinzen ervan.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie