E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [23 februari 1934]

Parijs, Vrijdag.

Beste Menno,

Waarom geen berichten meer? Ik zit in spanning om te weten wat ze met Liepmann besloten hebben.

Je stuk over Coolen las ik met zeer veel plezier. Het was haast goed genoeg voor Forum; als je het hier en daar iets bondiger gemaakt had.

Ik stuur je hierbij een verhaal van Marsman. Het is verre van prima, maar leesbaar, niet erg lang, en je vraagt om ‘variatie’. Antonini beloofde mij iets, wschl. over Mabel Dodge Luhan en Lawrence. Hij wil o.a. aangeven dat Lawrence, in zijn soort, toch ook een Kringvent was, wat ik met hem eens ben en Bep ook (zie zijn vrienden en omgeving!)

Verder stuur ik je 2 nrs. van een ‘antifascistisch en internationaal’ blad - dat erg ‘muurbloempjesachtig en vegetarisch’ aandoet, zegt Bep, maar waarin niet alleen beroerde artikelen staan. Het stuk van Soupault over de hypocrisie van het katholicisme is uitstekend; ik zou het met gejuich in Forum hebben zien staan! - Maar één ding is zeker: zooals dit blad werkt, moeten wij het niet doen. Er is een societeitstoon in van ieder-zegt-zijn-woordje, dat wij hoogstwschl. ook niet kunnen vermijden, maar dat eig. verdomd gauw halfzacht wordt; maar het voornaamste is dat wij moeten probeeren 10 × meer gelezen te worden. Als Querido dus wil, zouden wij een blad als dit in Holland kunnen uitgeven, maar 10 × beter ‘gelanceerd’, en misschien kunnen wij - ieder op eigen voet - met deze menschen toch samenwerken. [We kunnen niet hinken op twee gedachten: òf onze actie blijft intellectueel, òf wij moeten gaan denken, droomen, of practisch overgaan tot... bv. terrorisme. Het droomen is het ergste!] Ik bedoel: zulke stukken als van Soupault zouden wij in ons blad vertaald kunnen geven; die zouden in grooteren kring ook wel kunnen inslaan.

De zaak is nogal ‘netelig’ - om met Huizinga te spreken - je moet de afleveringen maar bestudeeren en zien wat je er zelf van denkt. Die mevr. Torry die de zaak hier financiert, heeft zich ‘met heel haar fortuin’ in dienst gesteld van de bestrijding van het fascisme, en vraagt niets liever dan haar kring van vrienden-en-medewerkers uit te breiden. Ze moet persoonlijk nogal aardig zijn: een vrouw van ± 40 jaar, dochter van een maharadjah of zooiets, weduwe van een Schot. Ik wil haar wel persoonlijk opzoeken als je er heil in ziet; ook event. voor een Fransche vert. van Liepmann, als de N.R.F. het verdomt, wat best mogelijk is, want La Haine blijkt onverkoopbaar.

Met die vertaling is het ook een rare kwestie: misschien heeft L. nl. zijn eigen kanalen hier in Parijs en verdomt hij het om het via ons te doen. Dit is volstrekt niet uitgesloten, gegeven zijn communisme. Ik kan feitelijk dus niets doen, dan hier en daar informeeren, tot ik van jou weet hoe het met L. staat, wat jullie in Holland verder besloten of gedaan hebben, enz. Als je zelf geen tijd hebt, vraag Ant dus om mij te schrijven wat er gaande is.

Houd in het oog de mogelijkheid om bij Querido een blad uit te geven, event. met buitenlandsche medewerkers. Ik zou zelfs zeggen: per se met buitenl. medewerkers.

Tot nader. Hart. groeten van je

E.

Kan je me het partijprogramma en de beginselen van Mussert niet bezorgen?

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie