Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Den Haag, 28 maart 1934

den Haag, 28 Maart '34

B.E.

Het is weer later geworden dan ik dacht met dit antwoord. Druk gehad. O.m. onhoudbare proef van mijn Sammlung-artikel moeten corrigeeren. Jouw stuk heb ik niet ter correctie ontvangen! Ook mijn eigen trouwens niet vooraf in duitsch manuscript. Resultaat: het heele stuk moet ongeveer worden overgezet! - Morgenmiddag komt Bep hier. Vandaag Forum gecomponeerd. Het was ditmaal verduiveld lastig. Liaisons godsonmogelijk. Maar ik geef je nu als vast nummer voor Mei mee ter zetterij. Antonini is aangekomen; ik had nog geen tijd hem te lezen. Je panopt. heb ik nagezien.

Le Houpé is holl.: Hoepé. Het is de provincie, waarin Hangkau ligt. ‘Mastoïdite’ is naar Wim toe.

Interview met Malraux was heel mooi. Vooral die notitie over het vallen op de aarde. Heintje zal mij het verhaal geven, maar hij wil het, zegt hij, eerst nog wat bewerken. Het doet mij plezier, dat het werkelijk niet zoo gek is, want ik heb liever geen litteraire uiteenzettingen met hem over zijn eigen werk. Hij behoort tot die menschen, die eigenlijk te goed zijn om slechte dingen te schrijven, en die het niettemin toch wel doen.

De brief van Querido - ja, dat was haast te verwachten van den lijzigen auteur der Santiljano's. Die menschen willen iets anders, iets gebeeldhouwds of gevernisds. Het werk moet kunnen misleiden over zijn maker, dat is de eisch! Waarvoor zijn de romanciers er anders, denken zij natuurlijk. - Schreef ik je al, dat er van Uren met Dirk 122 exx. verkocht zijn? Er is ± f 100 in blijven zitten, voorloopig. Wat niet erg is, want ik heb de som nooit aan Zijlstra betaald, maar die verrekend met den Politicus. Alles, wat er dus uit komt, beschouw ik als meegenomen. [Dirk heeft in De Stem weer iets onzegbaar heerlijks gekwijld over Garbo en Dietrich.]

Gisteren is Emma ter aarde besteld. Ik zat in den winkel van Nijhoff te kijken. Uiterst leerrijk. Veel militair en geschitter. Alles lijkt precies op een feest, alleen de mentaliteit zou moeten verschillen, en die verschilt nauwelijks! Toch doet het koningschap nog meer aan als anachronisme dan het leiderschap à la Hitler, dat walgelijk is, maar tenminste ‘van onzen tijd’.

Een allerfraaist boekje is er geschreven door Albert Verwey over zijn relaties met George. Ik zal er morgen een stuk over schrijven voor Het Vad. en je dat opzenden. Het lijkt werkelijk erg veel op Esther de Boer-van Rijk! George, die zich bij Verwey kwam beklagen, ‘omdat de jonge dichter Gutteling zich zonder meer op een wandeling bij hem had gevoegd’! En vooral de heeren van den ‘Kreis’ zijn onbetaalbaar van comedianterigheid.

Wij gaan Vrijdag naar Eibergen. Dinsdag zijn we weer in Den Haag.

Tot nader. Een hart. hand van je

Menno

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie