E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [11 april 1934]

Parijs, Woensdagavond.

Beste Menno,

Heb je een speler bij je in de buurt? Ik moet nu gezwind een paar dingen weten van de roulette!

Bijv.: zegt men het balletje, of het kogeltje?

Zijn rood en zwart vakjes (cases)? Of vakken?

Zegt men ‘even en oneven’ voor ‘pair et impair’?

Wat is la bande (ik denk: spelen op even of oneven inpl. van op de nummers): de band? (Dit is van belang!)

Zegt men: de nummers? of de cijfers?

Zegt men: spelen op rood, of rood spelen?

Heet ‘le rateau’ (waarmee de fiches worden bijeengehaald) in het Holl. ook ‘de hark’?

- Forum ontvangen, nog niet gelezen.

In haast. Hart. gr. van je

E.

Misschien is een van de heeren van de krant erg goed bekend met de roulette? Of Hein-in-persoon?

Ik ben ongeveer idioot van het vertalen. Nog ruim 100 blzn. toch! Ik vraag me af wat ik tot dusver allemaal gedaan heb. En dat ik nog maar 3 maanden bezig ben, inpl. van 3 jaar!

Me dunkt dat die Vlaamsche meneer Lamberty een verkapte lofrede op held Hitler heeft gehouden, en wel op de frontpagina's van Forum. Leuk is dat. Zou je Jef Last niet vragen een stuk te schrijven tegen het nazisme en dat in het volgende nr. op deze ‘eereplaats’ zetten?

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie