E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, 12 april 1934

Beste Menno,

Last zal naar je toegaan zoodra hij weer in Holland is. Misschien is een samenwerking met hem ook voor Forum lang niet gek. Hij is ook bereid de ‘nieuwe gemeenschap’ wat te belichten. Zooeven las ik je stuk in Die Sammlung - absoluut eersterangsch, en verreweg het beste stuk van het heele nummer: ik kan me het enthousiasme van Mann voorstellen. Deze briefkaart is uit de collectie van den ouden Ducroo uit Indië. Hart. groeten ook voor Ant van ons II.

Het haar is door den ouden D. eigenhandig gekleurd!

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie