Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Den Haag, 12 april 1934

den Haag, 12 April '34

Beste Eddy

Het gescheld van Janus heb ik zooeven weer voor je opgescharreld. Het is ook heel mooi. Maar ik voor mij heb zoo het gevoel, dat ik met dit alles niets meer te maken heb, en dat nu werkelijk de eenige houding is: negeeren. Coster gaat deze maand in De Stem ook weer tegen jou en mij te keer, om voorzichtig Kuyle weer te kunnen inpalmen (met Harten en Brood); het raakt me niet meer. Als het gevaarlijk is (waar je wel gelijk in kunt hebben), dan toch uitsluitend symptomatisch, en dan is dit kleutersymptoom van erg ondergeschikten aard. Je weet nu alleen, dat de jongeheer Kuyle op zijn beurt precies hetzelfde zou doen om ‘bovenop te komen’, als Godfried Benn en Ewers - als hij de kans zou krijgen. En dat nu hangt niet van hem af, lijkt mij.

Forum was weer eens laat. Dat te laat komen is het eenige, waarin de afwezigheid van Bouws zich even laat voelen. Hij zat daar altijd van meet af aan achteraan. Enfin, verder schijnt het aanzienlijk beter te gaan dan verleden jaar met de abonné's, ook hier in Nederland. - Die Sammlung is vanmorgen juist officieel verschenen. Er is nog een heel stuk van mijn artikel overgezet! - Heb je al bericht van Querido? Moge het alles zoo loopen, als ik begrepen heb. Maar krenterig lijkt me deze man evenmin als Zijlstra. Het is een succesje, dat De Smalle Mensch nu spoedig uitkomt. Bij het doorbladeren leek het mij een zeer gevarieerde bundel. - Novelle van Hein gelezen. Ik ben voor plaatsing in Forum. Inderdaad, stukken beter dan Marsman (die me zooeven uit Rome of Sorrento een infantiel panopticum zond. Ik vrees, dat hij tot die reizigers behoort, die door het reizen nog meer worden afgeleid van hun ik dan als ze thuis blijven).

Bedankt nog voor den picaresken roman. Ik las er met genoegen stukken uit. Een allervriendelijkst uitgaafje. Ingenaaide Dumay zond ik af, eindelijk!

Nog iets, Greshoff heeft aan Schilt geschreven over de stukken van Malraux, die in de Intran zullen verschijnen; of het niet iets voor Het Vaderland was, die brieven gelijktijdig te publiceeren en of hij er iets voor voelde, dat aan jou te vragen. Heeft Greshoff je daar over gesproken of is het een eigen vinding van hemzelf? In ieder geval zou ik wel graag willen weten, of de mogelijkheid van die publicatie in H. Vad. (natuurlijk gelijktijdig!) bestaat, en of dat voor een betaalbaar bedrag kan gebeuren. Zou jij er Malraux eens over willen aanspreken? De quaestie trekt hier nogal de aandacht, omdat een andere heer beweerd heeft, dat hij heelemaal niets bijzonders heeft gezien. Natuurlijk zouden wij dan fotomateriaal erbij moeten hebben. Je doet er mij een plezier mee door er even omgaand werk van te maken. Bij voorbaat dank!

Betaal nu toch niet aan Coster! Ik lijd er geen enkele schade door, behalve een kleine papieren, en jij kunt het overgeschoten geld veel beter gebruiken voor wat anders. Die Coster-uitgave was een initiatief van mij, en moet het ook blijven, vind ik.

Hart. gr. ook van Ant en aan Bep

je

Menno

Liaisons is ter zetterij.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie