E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [13 april 1934]

Parijs, Vrijdag.

Beste Menno,

Dank voor Dr. Dumay, dat ik vanmorgen kreeg. (Ik dacht eerst dat het de Politicus al was!)

Zou je voor mij een paar exx. (2 of 3) kunnen krijgen van het nr. Die Sammlung, waarin wij staan? Koop ze maar, dat is nog het eenvoudigste; als ze tenminste niet te duur zijn. En zou je één van die exx. dan voor mij willen corrigeeren? Bep zegt dat er drukfouten in staan, maar kent geen Duitsch genoeg om ze verbeteren. Ik geloof dat er op blz. 403 (boven) in de aanhaling uit Nietzsche ‘Satz’ moet staan inpl. van ‘Sinn’, zoo ook op pag. 404 dus, (bovenaan) het cursief gedrukte woord maar dit moet verbogen worden: ‘dem Satze’??? Verder op blz. 408: ‘19 Jahrhundert’ inpl. van ‘18’. - een vervelende fout! - en iets meer beneden ‘das unser Roman klebt’ inpl. van ‘das an unser(n?) Roman klebt’. Op blz. 409 (onderaan, cursief gedrukt) staat ‘Vorwurfs’. Ik begrijp dit niet en Bep kan het me niet uitleggen. Is ‘Vorwurf’, verwijt? Ik herinner me niet wat ik daar gezet heb, maar het lijkt mij dat Thelen er maar iets van gemaakt heeft. Soms is het ook zijn toon, en niet de mijne, maar dat is zoo erg niet, en over het algemeen lijkt het stuk mij best.

De 3 regels die er bij jou per ongeluk in geraakt zijn hebben noch Bep noch ik kunnen ontdekken. Nogal grappig, dit; je ziet dus hoe weinig zulke dingen er eigenlijk toe doen! Maar je stuk is zoo goed, dat je het Hollandsch ervan bij je essays moet leggen, die eventueel later gebundeld zullen worden.

Denk je om die exemplaren?

Haastig afscheid, ik moet weg.

Je

E.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie