E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, 16 mei 1934

Parijs, 16 Mei.

Beste Menno,

Bep en ik vragen ons met angst en beven af, wat er gebeurd kan zijn dat er zoo absoluut geen levensteeken van je is! Iedere morgen kijken we vergeefs uit naar de post, iedere avond ook. Schrijf s.v.p. omgaand, als je het nog niet deed, wanneer je komt: we schipperen het dan zoo dat we heelemaal vrij zijn, met al onze werkjes. Jany komt 29 Mei en blijft een paar dagen; Jan komt - àls hij komt - wschl. gelijk met jullie.

Nu wat anders. Ik zou graag de eerste jaargang v. Forum hebben + de 9 eerste nrs. van jaargang II, dus ¾ van die jaargang - tesamen 21 nrs. Kan ik die tegen reductie krijgen, of kan jij ze van Zijlstra gratis krijgen, onder het een of andere voorwendsel (archief-ex. voor jezelf of zoo)? Dit laatste is mij natuurlijk liever; maar als het niet gaat, dan maar tegen reductie. Kan je hem dan vragen het mij direct hierheen te zenden? Vergeet dit niet, en bij voorbaat veel dank.

Hart. groeten van je

E.

Heb je die Ana's nog gekregen? Heb je meer zulke dingen noodig, of is de corvée afgeloopen? Ik dacht dit laatste.

P.S. Overmorgen stuur ik je photo's, als je niet eerstdaags komt. Anders krijg je ze hier wel. Ik kreeg nooit je Nietzsche zoekerij I en II en ik meen ook niet III.

Heb je Serena ontvangen? Je schreef het niet.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie