E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [3 juni 1934]

Parijs, Zaterdagavond.

Beste Menno,

Ik heb erg de pest in, omdat die verdomde D.G.W. niet komt! Misschien morgen? Zondag - maar dan is er maar één post. - Ik ben nl. weer heelemaal in mijn stuk en ik kan je garandeeren dat het een van mijn allerbeste stukken wordt. Dat dit achterin mijn bundel komt, zal iedere ‘bedoeling’ duidelijk maken, ook in dezen tijd! Maar ik heb zóóveel te zeggen, dat ik niet goed weet hoe ik het allemaal in Forum krijg. Ik weet ook niet of Jan Lubbes voor alles wel goed is; het vervolg zal wel uitloopen over breedere gronden.

Maar maak in ieder geval de noodige plaats in Forum voor deze 2 artikelen. Ik stuur je overmorgen misschien al het 1e stuk: zoowat 16 blzn. MS., dus ik denk: 14 blzn. Forum. - En het volgende (voor Augustus) wordt zeker niet korter.

Het is jammer dat wij nu zoo met plaats moeten woekeren, maar korter maken voor mij is onmogelijk. Ik doe mijn best om zoo vlug en tegelijk toch zoo ‘kervend’ mogelijk te zijn, maar zonder een zekere zwaai komen sommige passages niet ‘over het voetlicht’! In werkelijkheid zou ik 3 stukken moeten schrijven; maar dat kan in geen geval, aangezien Querido in ieder geval gevraagd heeft in September niets meer te plaatsen.

Kan ik nu tenminste rekenen op ± 30 blzn. in de nrs. Juli en Augustus (± 15 per keer?)

Hartelijke groeten van je

E.

Ik ben een Petit Ami op het spoor gekomen en heb hem gekocht; hij is, zooals je weet, zoowat onvindbaar. Als hij schoongemaakt is en er weer behoorlijk uitziet, stuur ik hem je.

Zondag.

Antwoord me ook op deze vragen:

1. Heb je die ‘redes’, of wat waren het, van die heeren die de Europeesche geest wilden behouden, gelezen?
2. Besproken? Zoo ja, kan je mij je bespreking zenden?
3. Wat denk je ervan? Jij, die tenslotte zelf de ware ‘geest’ in je Politicus verdedigd hebt, geloof je niet dat wij - quand même - tot deze menschen behooren, - ook als ze óók totaal machteloos blijken, - gegeven den tijd?
4. Als het boek de moeite waard is, wil je het mij ter lezing zenden? - Maar ook in dàt geval, op mijn vragen antwoorden! - Of zal ik het boek koopen? Is het duur?

Ik heb erge lust om van allerlei te lezen, en helaas! wat ik lees is 9 op de 10 × vervelend, en wat mij aantrekt en boeit, daar vind ik nooit meer tijd genoeg voor.

(Ik las Liefde in de Portieken van Last. Stompzinnig, sentimenteel, banaal, door-en-door burgerlijk en alleen z.g. ‘marxistisch’ angehaucht. Partij Remise is er een meesterwerk bij! - Ik zou graag in mijn stukken wat goeds over de communisten zeggen, maar hun literatuur stinkt mij telkens weer van hen weg.)

Wat denk je ook van Keyserling? Ik lees nu zijn Révolution Mondiale en vind het zeer boeiend en vol voortreffelijke, althans zeer intelligente dingen. Vind je zijn optimisme tegenover het pessimisme van Spengler niet even sympathiek als dat van Ortega y Gasset? Ik krijg lust om meer van hem te lezen.

Die rot-Kramers heeft D.G.W. natuurlijk niet gezonden. Het is er nog steeds niet!

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie