E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [1 juli 1934]

Parijs, 1 Juli.

Beste Menno,

Dank voor je brief. Ik zal er beter op antwoorden; nu eerst dit. Zend alle copy (behalve Ons Deel v. Europa) terug, dus Gevaar, Jan L. en het stuk over de spellers. Ik zal alles hier dan nog nazien en misschien inderdaad het Gevaar (in dubbelen zin!) wegwerken. Maar de goede stukken eruit kan ik misschien net gebruiken voor een aanloop tot Jan L. Schrap die dus met potlood aan. Het is toch jammer om bv. heel Afscheid v. Kostersl. te laten vervallen, of vind je dat hier ook misplaatst? Hoe het zij, doe nog even dit werkje voor me; er is haast bij. - Schrijf me dan meteen ook hoe je Ons Deel v.E. vindt; dan antwoord ik op je beide brieven tegelijk.

Hart. gr. van je

E.

Zooeven kwam ook nog je briefkaart, maar het blijft in hoofdzaak hetzelfde. Alles hangt vnl. af van de plaatsruimte in De Sm. Mens. Schrijf me dus vooral ook of je vindt dat de bundel ev. op Jan L. kan eindigen. Mij lijkt van niet.

Ik hoop dat je de stukken nog niet naar Q. gezonden hebt?

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie