Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Den Haag, 3 juli 1934

den Haag, 3 Juli '34

Beste Eddy

Ons Deel van Europa is binnengekomen en dadelijk geconsumeerd. Het is van a tot z een boeiend stuk, dat inderdaad jouw P.z.P. geworden is; volkomen anders, maar juist daarom voor mij zeer pakkend. Het stuk over de Soc. des Es. Europ. vind ik relatief het minste; bij Mussolini wordt het uitstekend, en het blijft dat tot het eind toe; trouwens, ook de Soc. is goed, maar het lijkt minder geïnspireerd geschreven, en geeft zoo nu en dan iets te veel ‘verslag’ erbij (wat overigens wel moet, voor het juiste begrip). Het lijkt mij absoluut aangewezen, dat De Smalle Mensch met dit stuk eindigt. En dus: Komt het op plaatsruimte aan, laat dan gewoon Gevaar der Polemiek vervallen en kies dit. Er is geen sprake van, of dit is oneindig belangrijker en past veel beter in den toon van het geheele boek. Gevaar der Polemiek heeft tenslotte voor het essentieele deel in Forum gestaan en kan weg, vind ik.

Nu de practijk van de tijdschrift plaatsing. Ik heb ongelukkigerwijs, in de meening dat er veel haast bij was, de eerste bezending al naar Querido gestuurd (aangeteekend)! Het lijkt me dus het beste, dat je er met hem over correspondeert. - Ons Deel van Europa zou ik graag in zijn geheel plaatsen, maar 1o weet ik bij god niet hoe ik er alles in krijg en 2o kan ik het niet alleen beslissen. (Vic zit bovendien bij Jany). Het lijkt me nu toch het best, dat ik het ms. met spoed doorzend aan Vestdijk en Vic, voor hun advies. Het is zeker mogelijk om er een fragment uit te halen, geloof ik, maar liever zou ik alles nemen. Alleen: heeft het voor de boekuitgave misschien niet een goede kant, als we in Forum met nadruk een fragment brengen? Enfin, ik zal vandaag nog Vestdijk bereiken. - Ant wil wat noodig is met pleizier overtypen; zij is alleen nu een beetje ziek (griep). - Het stukje over de spellers sluit ik hierbij in. Stuur het me omgaand terug, na bewerking, want (pro forma) moet het nog naar V & V en dan snel ter zetterij.

Onder den indruk van de smeerlapperij in Duitsland moest ik voor de krant gisteren Eroica lezen. Het is zoo meer dan bar slecht, dat Rembrandt erdoor in den stillen glans van meesterlijkheid komt te staan. Ik zal er een kroniek aan wijden onder het hoofd: Courths Mahler maakt revolutie of zooiets. Deze kitsch moet haast wel in de gaten loopen, zelfs in Holland, zoo duidelijk is het. De taal alleen al, waarvan ik op slag 100 voorbeelden kan geven, bewijst, dat het gewoon ‘geschmiert’ is. Ik zal je het moois zeker sturen. Dat Fundament van Last heb ik niet. - Ehrenburg heb ik gekocht, lijkt me inderdaad uitstekend voor een preek. Pages de Journal bestel ik.

Wat zeg je overigens van Röhm c.s.? De fatsoensrenaissance blijkt toch wel zonderling gefundeerd te zijn, en het Bruinboek niet zoo onbetrouwbaar.

hart. gr. 2 × 2

je

Menno

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie