E. du Perron
aan
Menno ter Braak

[5 juli 1934]

Beste Menno,

Zooeven je stuk over die schobbers van de Nwe Gem. ontvangen. Ze zullen je wel flink nemen over je onvoorzichtige kritiek op ‘puberteitsidealen’, jij juist! Enfin - de strijd begint misschien nog maar. Als ik in Holland was, zou ik probeeren een Forum-knokploeg op de been te brengen en op een dag die heeren misschien in hun hoofdkwartier in Utrecht opzoeken (y compris de Mallissoor Cor Spoelstra) om hen even af te rossen. Voor zulke frissche en jonge argumenten is dit tuig eigenlijk alleen nog maar vatbaar, vrees ik.

Maar als je zoo doorgaat, zal je misschien ook nog bezoek krijgen van den een of anderen tellurist. Neem er in ieder geval je maatregelen tegen: zooniet een revolver, dan een stevige gummistok of zoo. Denk aan von Schleicher en laat ook Ant zich wapenen!

Nu wat serieuzers (voorloopig nog). Bep zendt je gelijk hiermee een photo uit de film van Alexejef die net vertoond is. Daaronder moet zooiets staan als: ‘Zoojuist heeft de 1e vertooning plaats gehad van de film volgens het nieuwe procédé van Alexejef, waarvan onze correspondent in den afgeloopen winter reeds voor ons blad schreef’. [E.d.P.-d.R.: De film heet Nuit sur le Mont Chauve, muziek van Moussorgsky.]

Kan je misschien via Kramers voor me ontdekken waar Gans op het oogenblik zit en wat hij uitvoert? Zag jij hem niet meer? Hij schreef zeer enthousiast over je. Ik schreef hem 2 ×, geen antwoord; wel zond hij mij het Roodboek. Ik ben bang dat hij half en half van honger omkomt, dat was in Parijs ook al zoo, en ik heb werkelijk sympathie voor hem. Kan je hem niet een art. laten schrijven voor Forum (Vic apprecieert erg wat hij schrijft, dat zou dus kloppen): je kunt zelf het onderwerp met hem afmaken en je zou hem misschien heel erg daarmee helpen. - Als je hem mocht zien, vraag hem dan waarom hij mij niet antwoordt.

Ik ben suf en kan mijn artikelen niet schrijven, die al lang klaar hadden moeten zijn.

Dit ook in haast. Hart. groeten van je

E.

Vergeet je het ex. Politicus niet?

Zend ook Eroica, en vraag aan Hein Harten & Brood.

Kan je van iemand anders - Kramers? - Het Stalen Fundament krijgen?

Ik zend spoedig Stendhal, zoodra mijn art. erover klaar is.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie