E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [8 juli 1934]

Zondag.

Beste Menno,

Ik heb geprobeerd Theun te lezen, maar eerlijk, dàt lap ik hem niet. Wat bij Rembrandt alleen maar weemakend was, wordt hier werkelijk braakverwekkend. Ik bewonder je dat je het zoo dóór hebt kunnen gaan; zelfs met je potloodaanteekeningen tot aanmoediging blijf ik overal steken. Dit is ook Jan Lubbes 100%, wat een boerelul, en wat een kleine smeerkees, onder al die nobele alluurtjes! Hij houdt het op de revolutie, terwijl hij het, met precies dezelfde ziel, 50 jaar geleden op de Beurs, met een lidmaatschap van de Witte tot uiterste belooning gehouden had. Dat je hem een Nederl. Leeuw op zijn revers teekende is psychologisch griezelig juist: ik had dat niet door, voordat ik dit boek ingekeken had. Ik zal het je ook gauw terugzenden; het stinkt hier op mijn tafel tegen mij aan. Even nog Bep ermee onpasselijk maken en dan gaat het terug. Hierbij een korte verklaring erover, die ik je aanbied voor Panopticum; wil je het niet opnemen, mij best. Het beste zou misschien zijn om nooit meer een woord over deze snuiter los te laten; de man weet wschl. niet beter en meent vanuit zijn Lubbes-ziel dat hij werkelijk doet wat hij kan. - Maar als je mijn stukje niet plaatst, stuur het mij dan terug; misschien dat ik dan nog een paar zinnen eruit in Jan Lubbes (in den bundel) zet.

Hartelijke groeten. Je

E.

P.S. - Mijn ‘bavardage’ sloeg niet zoozeer op Jan Lubbes alswel op het vorige panopticum, dat zéér journalistiek was, ofschoon als zoodanig misschien niet slecht. Als je hier wat schrappen wilt, doe het; mijn vrees is alleen dat het gaat lijken op een beleediging zonder meer, als er heelemaal geen aanloop is.

Het is gewoon ongelooflijk dat Boucher dien bundel, keurig gebonden, voor fl. 4.90 kan verkoopen (terwijl de oplaag maar 600 exx. is). Het boek ziet eruit alsof het fl. 7.50 minstens moest kosten. Je mag daar wel over schrijven in Het Vaderland.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie