E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [18 juli 1934]

Parijs, 18 Juli.

Beste Menno,

Je preek over Gorter en over Ehrenburg-Gide ontvangen; met het laatste ben ik het natuurlijk over de heele lijn eens. Ik heb je bespreking van Theun en deze bespreking naar Last gestuurd; al is hij dan een ‘marxistisch kritikus’, misschien dat hij er op het gebied van literatuur toch nog iets van opsteekt. Hoewel...

Heb je nu bericht van Gans? Ik geloof dat het aardig zou zijn hem een artikel te laten schrijven over den ‘socialen’ (en politieken) roman in Holland; daaronder: Partij Remise, Sjanghai, Fakkeldragers, Harten en Brood, De Voorsten van Gerard Vanter, en misschien kent hij zelf er nog een paar. Laat hij die rommel maar eens leggen naast von Salomon bijv. en zeggen wat hij ervan vindt. De bovengenoemde boeken kan ik hem bezorgen. [Antonini doet er niets aan en kan wel iets anders doen, dat hem beter ligt. Dit werk is bij Gans in betere handen (ook ‘naar buiten’)]. Hoofdzaak is dat hij gevonden wordt!! Kramers moet toch weten waar hij is? Zeg Kramers verder, als je hem ziet, dat mijn bespreking van Gide-Ehrenburg overbodig geworden is, sinds jouw ‘preek’.

Ik ben totaal abruti, en kan geen regel schrijven in Ducroo. Misschien zit de komst van mijn schoonzuster mij ook dwars. Maar mijn hoofd zit vol watten en ook lichamelijk voel ik me allerbelabberdst.

Jan Engelman schijnt boos op me te zijn - misschien na jouw panopticum over hem of mijn panopt. over van Duinkerken. Ik schreef hem nu zeker 10 dagen geleden en kreeg geen asem. Heb hem nu gisteren gevraagd hoe het ermee zit. Het zou me spijten, want hij heeft heusch wel iets aardigs, maar tenslotte is een breuk misschien zuiverder, ook al om de katholieke verrottenis.

Marsman schreef me een langen brief, waarin hij het o.a. betreurde dat jij zoo gauw van hem vervreemdde, en erg klaagt dat hij geen Forums te zien krijgt. Hij heeft er jou om gevraagd, maar je zendt ze niet. Wel pijnlijk, inderdaad, om heelemaal buiten Forum te leven, al is het in Mussoliniland (of juist daar?). Kan je niet iets voor hem doen? Vergeet je in ieder geval niet om mij een nr. te zenden - het laatste? Schrijf Zijlstra dat je zelf dit nr. noodig hebt, als je het vervelend vindt om het direct hierheen te laten sturen. Ze mogen anders wel wat voor mij over hebben, want Slauerhoff stuurt me nu eventjes zijn boek om in no time persklaar te maken!

Nu, het beste maar weer. Ik ben wschl. vanaf 22 tot 25 dezer in Brussel. Als je lust mocht hebben om daar te komen, dat spaart je alvast een zending over de post van Slauerhoff's mss. uit. Maar dan moeten we nog wel even beter afspreken.

Hartelijke groeten van ons 2 aan jullie 2.

Je

E.

Naar Slauerhoff gaan we nu pas half Augustus. Schreef ik je dat al?

B.M.

- Terwijl ik de deur uitga, krijg ik ingesloten lange brief van Gans. Je kunt eruit zien dat hij heel aardig schrijven kan - hier en daar moet iets correcter gezegd worden, maar de ‘sweep’ is er. Ik zou deze brief in Forum willen hebben, als dat kan. In ieder geval, maak nu omgaand een afspraak met hem en stuur mij den brief terug.

Ik stuur de preeken nu niet naar Last, maar naar Gans. Of kan jij ze hem bezorgen? Hij heeft er 10 × méér aan!

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie