E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [31 juli 1934]

Parijs, 31 Juli.

Beste Menno,

Het Thuner meer is zeker niet dichterbij - noch goedkooper! - dan Grenoble, maar als het je meer aantrekt... Wij zijn erg verlangend om weg te gaan, en beiden erg ‘op’ - van de warmte of van de drukproeven of van wat anders. Het is hier nog afschuwelijk zomer, wat ook niet zóó aardig is. Gans en Last, de gezworen vijanden, komen gelijktijdig in Parijs en moeten het allebei erg van me hebben, wat alleen aardig is voor korten tijd. D.w.z. in andere momenten graag, maar nu is het of we eigenlijk niets meer kunnen verdragen. En de twee tegelijk (met alle ontzeilen van elkaar dat noodig zal zijn) is vooral niet erg gelukkig.

Jan ging zooeven voorbij, met een heele familie: zuster van Atie, Indisch nichtje, 2 zoons - eigenlijk wel iets heel ergs, zoo allemaal bij elkaar op reis. Als je dat meemaakt, verlang je opeens hevig naar heelemaal geen kroost bijv.

Mijn panopt. viel me niet mee. Misschien maak ik er bij gelegenheid nog eens heel iets anders van; nu niet.

Na Brussel heb ik je nog een briefkaart gestuurd. Heb je die ontvangen? Gelijk hiermee zend ik je het boek van De Kom. Wil jij het zelf bespreken voor Forum? Dat lijkt mij het aardigste; het heele idee: een geschiedenis van negerzijde, is de moeite waard - als ‘Idee’ nu ook! - maar het heeft verder ook veel sympathieks. Als je er niet voor voelt, wil je het dan sturen aan Cola Debrot en hem vragen er een behoorlijk stuk over te maken? Maar zeg hem dan erbij dat dit boek ‘vervolgd’ wordt: verboden is voor Indonesië, dat naar het ms. is gegraven in den tuin van De Kom, dat De Kom zelf in Suriname in de gevangenis is geweest, enz. (van dit laatste staat trouwens een heel sympathiek en sober verslag in het laatste hfdst. van het boek zelf).

Laten we, in Gr. Ned., Forum en D.G.W. voor dit boek iets doen. Juist wij, die geen communisten zijn. [De Kom zelf is het trouwens ook niet. Officieel althans.]

Later meer. Ik ben allesbehalve fit. Schrijf je nog voor ik wegga (±10 Augustus), en wacht op kaarten van je. Een prettige vacantie, hartelijke groeten ook voor Wim en Ant van ons beiden.

Je

E.

Ik las die novelle van Fred Batten en vond het niet zóó ‘Ducroo’ als jij; ik vond het hier en daar zelfs bepaald aardig. Is er geen enkel stuk uit te gebruiken voor Forum?

Ik kijk met groote benieuwdheid uit naar de novelle van Varangot. Zag hem nog even in Brussel: hij was zoo schuw en verlegen dat ik er zelf verlegen van werd, wat mij, in alle eerlijkheid gezegd, toch in lang niet is overkomen!

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie