Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Zutphen, 2 augustus 1934

Zutfen, 2 Aug. '34

Beste Eddy

Je briefkaart kwam hier aan; en verder vond Ant, die vandaag even in den Haag moest zijn, thuis nog je briefkaart en de ‘stukken’. Ik waardeer het bijzonder, dat je die stukken voor me verzamelde; ze kunnen me nog te pas komen, bij een mogelijke bundeling. Je vriendschap spreekt uit zulke kleinigheden, ik ben blij, dat je zulke ‘nuances’ hebt! Het viel me laatst in, dat ik me oneindig meer aan jou dan aan Vestdijk verwant voel (en steeds meer ga voelen), hoewel de temperamenten van V. en mij veel meer overeenkomen dan die van jou en mij. Ik mag Vestdijk, daar is alles mee gezegd. Maar ook tegenover hem geldt, dat ik de litteratuur in iedereen verfoei. In jou is daarvan niets, wat ook geluld wordt over je uiterlijke litteratuurhobbies. ‘De litteratuur’ beteekent voor mij een geestesgesteldheid, die jij zeker niet hebt. Deze kleine ontboezeming terzijde. Van tijd tot tijd moet ik van mijn vriendschap door een enkele regel getuigen.

De brief van Engelman heb ik gelezen. Katholiek is hij, met al zijn sympathieke eigenschappen, toch wel dubbel en dwars. Het met gemak accepteeren van intellectueele halfheden en zelfs leugens, eenvoudig door gemis aan hygiëne, noem ik katholiek; vandaar zeker zijn bewondering voor mijn ‘zindelijkheid’, die anders voor hem vanzelfsprekend zou zijn. Natuurlijk heeft hij de ‘goede’ partij tegenover prollen als Kuyle, omdat hij tenminste wel smaak heeft, en een zekeren hang naar cosmopolitisme. Maar je qualificatie ‘fijne provinciaal’ blijft ook na dezen brief voor mij volkomen bindend voor den man en het type. Zijn genegenheid voor de hogere poëzie vind ik ook ietwat komisch. Het is duidelijk, dat hij daarmee staat of valt. - Van poëzie gesproken: ik kreeg voor Forum verzen van Arnold Meerman, anders gezegd Anton Koch. Hij schreef er zelf bij, dat ze bijzonder goed waren. Ze waren dan ook bijzonder slecht.

Forum is uit. Het nummer is zeker gevarieerd genoeg ditmaal. Varangot heb ik op het nippertje door Marsman vervangen, omdat ik een novellen nummer wil maken i.p.v. het Europanummer, waarin Varangot, Cola Debrot en Vestdijk.

Vandaag heb ik de eerste pagina's van mijn nieuwe boek geschreven en weer verscheurd. Ik kon kennelijk de stof niet machtig worden. De eerste klap is een daalder waard en daarom ben ik vandaag ook niet weer begonnen. Ik ga in de Kom lezen, als ik vanavond weer bekomen ben. Zou het iets voor mij zijn? Ik laat van de lectuur afhangen, wat ik er mee doe.

De heele familie Greshoff op reis lijkt me ook te veel! Je opinie over mijn artikel over Jan geeft precies mijn eigen gevoel onder het schrijven weer. Ver boven mijn eigen gemeenplaatsen uitkomen kon ik niet; bovendien hindert ‘de krant’ mij altijd het meest, als ik over vrienden of Forum-menschen schrijf. - Ja, Varangot is het maximum van verlegenheid. Ik heb hem drie maanden in de klas gehad en weet nog geen raad met hem.

Schilt is met vacantie tot 14 Aug. Waarnemer is Polak Daniëls, een zeer geschikte jodenman.

Werk Baer om! Maar voeg er dan, als het kan, nog een nieuw ‘ideetje’ aan toe. Je hebt mijn adressen?

hart. gr. 2 × 2 je

Menno

De herdruk van het Carnaval verwacht ik in den herfst. Ik kreeg tenminste proef van een band, die in den stijl van Hampton Court en niet slecht was. Maar drukproeven laten nog op zich wachten.

[onbekend:] Dag Eddy! Wie schrijft hier iets bij?

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie