E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [5 augustus 1934]

Parijs, 5 Augustus.

Beste Menno,

Dank voor je hartelijk schrijven, dat ik even goed zou willen beantwoorden, maar het kunnen ontbreekt. We zijn allebei moe en mat; als we nu maar 10 of 12 Aug. weg kunnen en er geen nieuwe uitstelletjes moeten komen!. Gans komt vandaag hier.

Forum kwam: een zeer gevarieerd nummer. Stuk van Vestdijk uitstekend, van Hennie viel ook bij herlezing in druk niet mee, van Klaus was ongehoord matig! Waarom dit geschrijf voor de jongeliedenvereeniging in het oorspr. Duitsch moest worden afgedrukt, ontgaat me; tenzij omdat het anders tè opvallend onbenullig zou zijn. Ik raad je aan geen nieuwe bijdragen van dit gehalte te vragen.

Heb je het stuk van Batten nu gelezen? Dat het door Ducroo ‘ingegeven’ werd, zal wel waar zijn, toch is de toon zeer verschillend, leek mij.

Als we weggaan, schrijf ik nog even. Panopt. over Baer zal ik misschien overmaken, maar op het oogenblik voel ik er niet veel voor. - Amuseer je in Zwitserland, hartelijks onder ons allen.

Je

E.

Kan het krabbeltje in de kantlijn van Ant-haar-zusje zijn? Of heeft Ant zelf met een zoo fijn pennetje geschreven? In ieder geval veel vriendelijks retour.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie