W.L.M.E. van Leeuwen
aan
Menno ter Braak

Delden, 3 augustus 1934

Delden, 3 Augustus 1934

Beste Menno,

Hopende dat je dit briefje nog in Zutfen krijgt en vertrouwende dat het anders wel doorgezonden wordt: we zijn tusschen 13 en 26 Augustus thuis; mocht er een dag of wat afwezigheid onzerzijds uitvallen, dan kiezen we voor jullie komst een der overblijvende dagen. Maar we zullen stellig zorgen, dat jullie ons hier kunt treffen! Als je eenmaal in Eibergen bent, bel dan even op (Delden 109), b.v. 's middags om 6 uur; het moet al raar loopen, als je ons dan niet thuis treft.

Ik ben blij, dat ik je nieuwe boek goed begrepen heb; je hebt dus het artikel uit ‘De Opbouw’ op het oog; in ‘Tubantia’ kon ik er slechts enkele regels aan wijden, daar ze een langer opstel er over niet aandurfden. Maar dat schreef ik, geloof ik, al.

Prettige tijd in Zwitserland; wij blijven dit jaar in Delden, daar het toch nog vrij nieuw is en erg mooi; ook natuurlijk pec. causa.

We hopen jullie dus eindelijk weer en eens te zien over enkele weken.

Hartelijke groeten van ons beiden,

jullie Gerda en Wim

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie