E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [19 september 1934]

Woensdag. Parijs.

Beste Menno,

Ik ben nog 1 dag langer in Holland gebleven, maar heb daarvan geprofiteerd om mijn schoonzuster in Haarlem op te zoeken. Gisteren ben ik dan naar hier teruggegaan. Malraux komt vandaag (per vliegtuig, hij reist niet meer anders!) uit Moskou; ik zie hem vanavond om half 8.

Wil je Jan van Nijlen vragen je de overblijvende stukken van Ducroo te zenden en wil je dan zien of je nog wat gebruiken kunt voor Nov. of December? Neem de stukken die jou of Ant het beste lijken, b.v. Zandbaai, als het zoo uitvalt; niet noodzakelijkerwijs de ‘hoerenstukken’. Maar ik vind alles best.

Breng toch wat variatie in Forum, bv. neem iets van Jef Last, ook met het oog op de ‘lezerskring’.

Ik schrijf niet lang. Het deed me groot plezier je teruggezien te hebben, en toch - ergens is het of ònze vriendschap ook meer berust op ‘integriteit’ dan op ‘verwantschap’. Misschien ben ik wat overgevoelig geworden op dit gebied, na de eindelooze serie ongelukken. Ik voel mij soms - veel dieper dan jij, veel minder cerebraal alleen - anti-intellectueel, maar dan zoo, dat ik naar Indië terug zou willen gaan. Als Bep er niet was, deed ik het zeker.

Vanaf ±25 Sept. tot ±3 October zijn Bep en ik dus allebei bij Maasland in Brussel. Daarna weer hier. Maak er geen te mooie berichten van, ook niet om den goeden Hein te alarmeeren!

Hart. groeten van je

E.

P.S. - Ik zal je binnenkort van hieruit de rest van je correspondentie opsturen, ter completeering van het Ter Braak-Du Perron-Forum- etc. - Dossier! Als ik dan nog naar Indië ga...

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie