Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

[tussen 15 en 18 september 1934]

B.J.

Zooeven gaf Hein (‘ik bouw op de rechtvaardigheid van Hein’) mij de proeven van je ‘Voces Mundi’. Ik moet je even schrijven, dat ik er zeer van onder den indruk ben. Je bent nog steeds in stijgende lijn! De Hitler-Triomf heeft je een nieuwen gloed gegeven, die precies op tijd je ‘individualistisch - epicuristische’ periode komt aanvullen en veranderen. Het zijn sterke verzen; Janus Bifrons heeft zich nu nog meer verdeeld, maar het is altijd Greshoff, die achter de sprekers staat, en dat maakt de ‘voces’zoo verantwoord en, ondanks alle variatie, gesloten in één front. Het zijn verzen, waar ik tranen bij in de oogen krijg; zoo primair en echt is de menschelijke waardigheid, die eruit spreekt. Niemand doet je dit na in deze richting; en je hebt weer precies de kunst verstaan, om je persoonlijken vorm te geven aan ‘populaire’ elementen. Prachtig! Het spijt me heel erg, dat ze niet in Forum zullen staan; want met alle waardeering voor je roman: dit werk geeft je 100%, terwijl bij je proza altijd een kleine bedenking hier en daar blijft.

Ik dank je voor je bijdrage over de objectieve critiek, waarbij je vriendschappelijke intentie om mij tegen Ritter bij te springen duidelijk genoeg was. Ritter heeft Zaterdag in het U.D. geantwoord. Nix natuurlijk. Ik kom er in het Vad. op terug.

Van Schendel viel me bij herlezing in de krant toch niet heelemaal mee. Hij is wat lang van stof geweest voor het onderwerp. Misschien kun jij hem terzijde eens aanraden er vooral wat anecdote in te brengen; dat is immers iets, wat hem ligt. (Ik bedoel niet: moppigheid, dat begrijp je wel).

Eddy was bij de begrafenis met Bep hier. Je zult hem spoedig zien, want hij komt naar Brussel, bij dr. Maasland. Dus hoor je mondeling alles uit de eerste hand.

Ik werk aan een boek in dialogen tusschen twee personen, die eigenlijk één zijn. Ook daarin zal mijn reactie op Hitler c.s. duidelijk te merken zijn.

Op een week-end houden wij ons graag voorbereid. Het novellennummer (met Virginia) is nu definitief op Nov. vastgesteld. Vlamingen konden niet eerder klaar zijn.

veel hart. gr. van ons beiden,

ook voor Aty en Truida

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie