E. du Perron
aan
Menno ter Braak

[9 oktober 1934]

Dinsdagavond.

Beste Menno,

Wat je morgen ook antwoorden mag - want ik wacht op je brief - 2 dingen zijn al zeker. 1o. Ik ga niet naar Spanje. Als Bob die plaats krijgt, tant mieux. Bovendien schreef je: ‘ook dat wordt beroerd betaald’, dus...

2o. Ik ben toch niet ‘rijp’ voor de beloofde aanteekeningen. Hoogstwschl. ga ik weer aan Ducroo werken, ofschoon ik Querido al schreef. Ik voel me iets beter! -

Nu iets dat niet vaststaat, maar dat mij steeds meer obsedeert: ik ga wschl. Perzisch leeren om, als ik het ken, naar Perzië te gaan. Ik heb een behoefte, naar zoo'n land te gaan en de rotzooi in Europa te verlaten. Het schijnt dat hier een staatscursus is, waar je bijna gratis kunt leeren; ik moet nog informaties inwinnen, maar doe dat overmorgen. Bep voelt er ook alles voor en wil Perzisch mee leeren. Je weet niet wat voor mogelijkheden zooiets opent! Tolk, geheim agent, vertaler van Perzische teksten, etc. [Om nog niet te spreken van correspondent van het Vaderland!]

Dus, wat Forum betreft: geen aanteekeningen vóór Januari of Februari a.s. en wèl graag een flink brok Ducroo. Ik kan dat geld in Nov. erg goed gebruiken; ik heb Gans nu alles bijeen fl. 180. - voorgeschoten, waarvan hij (mede door het slechte plaatsen bij Het Vad.) maar fl. 35. - terugverdiend heeft. Alles komt wel terecht, maar zulke dingen kunnen wij ons nu toch slecht veroorloven. [Gans gaat overmorgen nr Holland terug.]

Dank voor het zoeken naar Activités, en tant pis als je het niet vinden kan. Ik kreeg inderdaad het dikke Forum-nr. Je 2 panopticums zijn 100% geslaagd. Het stuk van Jan Gr. over Jan v.N. was bizonder aardig, verder was het verhaal van ‘Jan van Gelder’ heel goed, hoewel op z'n amerikaansch. [marxistisch-goedkoop-bitter-realisme (made in U.S.A.)] Waarom hield je dit niet ook voor het novellen-nr? De verzen van Slau zijn best, vooral Konakry, dat héél goed is. En de Vlamingen vallen me altijd weer mee, ondanks al hun onhandigheden. Alleen het stuk van Urbanus was weer beneden alles: een schoolopstel van den goeden leerling die de ‘stof’ braaf heeft doorgeslikt. Net goed om als inleiding in een schooluitgaafje van Ruusbroec te zetten; en dit steekt fier het hoofd op en noemt zich ‘germaansche geest’. Pauvre abruti, va! - maar in zekeren zin lijkt het op het stukje over de zusters Brontë van Klausje. (Tusschen haakjes: de zusters Brontë zelf zijn best, het is zijn stukje dat zoo aan het H.B.S.-blaadje doet denken.) - Het fragment uit Ina Damman viel me weer niet mee; er zit toch typisch een hollandsche ouwehoerigheid in, om van de ook nogal typische jeugd des lateren ‘knors’ niet te spreken. Maar misschien word ik door het complete boek stormenderhand veroverd. Ik wacht ook nog steeds op Vrouwendienst.

Ik ben nu, net als jij, Marx aan het bestudeeren: een heel goede keuze, schijnt het, die bij de N.R.F. gemaakt is. 's Mans Duitsch laat me koud, en evenzoo zijn complete werken: de 2 of 3 dingen die ik compleet van hem probeerde te lezen (of las), verveelden me nogal sterk.

Morgen schrijf ik hier misschien nog wat bij, na je antwoord. Voor vanavond gegroet door je

E.

Lees Gandhi door S. Tagore: ‘destruction d'une légende’, enz. Misschien mooi voor een preek. Bij de N.R.F. vragen.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie