Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Den Haag, 12 oktober 1934

den Haag, 12 Oct. '34

Beste Eddy

Dus toch Tahiti! Zij het dan in de vorm van Perzië, en misschien een positie bij de Anglo-Persian! Ik hoop voor jullie, dat de mogelijkheden niet tegenvallen; het kan zeker een voordeel zijn een taal te kennen van een land, dat petroleum oplevert en dat niet ‘in den loop’ ligt. En toch geloof ik, dat je zelfs in Perzië je ‘Europeesch noodlot’ niet zult ontloopen. Hoe het ook zij, veel succes gewenscht met je pogingen! Reisbrieven voor kranten zitten er zeker in.

Ducroo zal ik hier nazoeken en zien, wat mij het best lijkt voor Forum. Maar eerlijk gezegd, die aanteekeningen zou ik nog liever hebben dan een romanfragment! Tenslotte heeft de lezer je roman later in zijn geheel in handen, terwijl de aanteekeningen heelemaal in het tijdschrifttempo passen. Deze vorm, een ‘dagboek’, leek me ook zeer geëigend voor je stijl! Zie dat je nog wat zendt. - Ik had J.v.N. nog niet om de copij geschreven, omdat hij ziek is en ik hem niet wilde lastig vallen, nu ik zelf nog een stuk Ducroo heb liggen. Nu het om een verloren blz. te doen is, zal ik hem dadelijk even via Greshoff trachten te bereiken. Die kan het dan ev. in orde maken, als J.v.N. zelf niet gehinderd mag worden.

Mij bevielen van Slau's poëzie vooral de Hebriden en Billet Doux, hoewel ik ook de andere gedichten uitstekend vond. Urbanus is detestabel Costeriaansch; ik hoop, dat zijn medewerking hoogst sporadisch zal blijven! Dat je door Ina Damman stormenderhand zult worden veroverd, lijkt me niet waarschijnlijk. Het fragment in Forum was zeker een van de mindere gedeelten, maar er zitten in het geheel toch meer van die realistische passages. En toch lijkt het mij een ‘goed’ boek van Vestdijk, terwijl het bij stukken werkelijk heel goed is. Maar een feit is, dat hij als romancier een klap van den Holl. molen beet heeft, en zelfs de gezelligheid niet schuwt. Hij zal je nu wel al een Vrouwendienst hebben gezonden.

Ik schiet in de corr. Marx-Engels niet op. Het boeit lang niet overal, en bovendien heb ik te weinig tijd.

Gandhi heb ik besteld, onderwerp is prachtig voor een preek. Gans moet hier al terug zijn, maar hij belde nog niet op. Nu heeft hij nog dat stuk niet af! Ik geloof, dat hij òf ziekelijk conscientieus of ziekelijk sloom is. Maar misschien wordt het nu ook een meesterstudie, waar Jef c.s. van zullen sidderen.

hart. hand van je

Menno

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie