Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Den Haag, 16 oktober 1934

den Haag, 16 Oct. '34

Beste Eddy

Je aangeteekende zending kwam vandaag aan en is nu al door naar Vic. Zeer geslaagd en bijzonder ‘in vorm’! Veel raker dan Maurice. Bedenk dus nog een titel. - Vandaag hoorde ik van Hein, dat je Smalle Mens uit is; hij had hem natuurlijk gesignaleerd bij Mayer, ik was nog niet zoo gelukkig. Je schijnt tegelijk met Jef Lasts Zuiderzee te zijn verschenen. Ik hoop op een exemplaar binnen enkele dagen! Want ik lijd vandaag onder Oriënt Express van den Balkanees, dat alleen iets minder slecht is dan Eroica, omdat hij ‘er geweest is’. Verder dezelfde kul. In zijn voorwoord begint hij met zichzelf met Karl May te vergelijken!

In het Dec.-nummer komen geen panopt., dus stuur het desbetreffende nog voor Nov.! Wat Ducroo aangaat; er is toch nog gelegenheid genoeg, eer het boek verschijnt? Natuurlijk is het onjuist, als het bij Celibaat en Leven op Aarde zou worden achtergesteld, maar dat zal ook niet gebeuren. Het plaatsen van het laatste als geheel was trouwens geheel een quaestie van practische omstandigheden. Maar wees niet ongerust.

Van Jan. Gr. nog geen nader bericht. Ik wil J.v.N. nog wel eens aansporen, maar hij schijnt er nog altijd beroerd aan toe te zijn, dus resultaat? Ook de rest van Ducroo kreeg ik nog niet van hem.

Brief van Gans over Herfst in Parijs staat vandaag in de krant. De poëzie van Vestdijk in Vrouwendienst lijkt mij een barre verstarring. Ik heb nog niet alles gelezen, maar een gedicht als De Parasiet lijkt mij hier niet te vinden. Ik voorzie, dat binnen een jaar de Forum-redactie springt, als V. zoo doorholt naar de ‘litteratuur’. Zijn criteria worden steeds beperkter, ik heb zoo nu en dan al lichte voorposten gevechten met hem. De reuk alleen van ‘litteratuur’ (en vooral bij iemand, die beter waard is) maakt me draaierig. Het schijnt een machtige magneet te zijn! - Ja, Porta Nigra is als geheel veel en veel ‘aangenamer’! Hier heerscht tenminste nog een toon, die tegen de litteratuur tracht in te klinken, ook al lukt het zelden.

De Pool is nog steeds bij ons gelogeerd. Ik apprecieer hem hoe langer hoe meer. Maar wat er van hem en zijn vrouw worden moet in deze afzichtelijke nieuwe diaspora mag de hemel weten. Querido wil zijn roman niet uitgeven, want hij vindt hem niet gelikt genoeg geschreven; wat ik er van las is inderdaad niet mooi, maar zeker belangrijk, belangrijker dan Klausje Mann, dien hij wel uitgeeft. Ja, deze heer Querido is een uitgeslapen zakenman en steunt de emigranten alleen, wanneer zij zoo blijven schrijven, als zij in het Berliner Tageblatt van weleer schreven!

Den avond passeer ik verder met Orient Express. Deze is lang en dik, en alleen mijn tempo is bijzonder snel. Het zal nog opgevoerd worden, vanavond. hart. gr. ook van Ant voor jullie beiden je

Menno

Antwoord even op die enquête! Het idee is van Hein.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie