E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [16 oktober 1934]

Parijs, Dinsdag.

Beste Menno,

Gisteren kreeg ik De Sm. Mens; hebben ze hem jou ook gezonden? Ik vroeg voor Hein het ex. van Het Vaderland, d.w.z. om het hèm speciaal te adresseeren, want ik kreeg maar 6 exx., en met de dokters (Maasland) en zakenlieden (T. Verhoeven) die ik hiermee danken moet, ben ik daar meteen doorheen! Ik gaf jou apart aan Q. op.

Ik ben erg benieuwd naar je preek hierover, en geloof je in deze netelige taak een beetje te kunnen helpen. Ingesloten een merkwaardig document, door een duitsche émigré geleverd (die net in Holland was! zegt men) naar aanl. van die MSS. tentoonstelling met illustraties. Wat hij van mij zegt lijkt mijzelf ongelooflijk subtiel. Is het niet een prachtzet voor jou, ik bedoel: een prachtaanloop, om met een contra-analyse van dit document te beginnen, het te citeeren, enz. al had hij alleen maar gezegd: ‘tusschen deze allen een vreemde’! (aanknoopen: die fameuze gallische geest) - maar wat ook zoo mooi is, is die historie van die wetten, die uit ‘masochisme’, toch tevens ‘dwarsbalken’ zijn; enfin, de Smalle Mensch, in één woord! - Het lijkt me nogal amusant voor jou, om zoo te beginnen, maar stuur me het document terug, want ik ben er ontzaglijk aan gehecht! Schrijf me vooral ook wat je van mijn aant. denkt. Ze zullen weleens van toon veranderen; soms meer verhalend zijn, soms meer bespiegelend. Maar ik kan er geen titel voor vinden. ‘Invallen en Reflexen’ - of ‘Reacties’ - ik wou graag wat origineelers. Komt later wel, hoop ik.

Moet je mijn panopt. in November of kan in Dec. ook nog wat staan?

Hartelijk je

E.

P.S. - Vandaag ga ik me laten inschrijven op de perzische cursus.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie