E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [8 november 1934]

Parijs, 8 November.

Beste Menno,

Vanmorgen kwam je bespreking. Ik ben er je extra-dank voor schuldig, omdat je werkelijk erin geslaagd bent om ideologisch de waarde van het boek aan te geven in een terminologie bijna voor iedereen. Kortom, dit is een stuk in dien fameuzen stijl van Lenin die alles wist te behandelen voor de massa, naar men zegt. Ik ben er èrg tevreden over, vooral met het slot (het stuk wordt gaandeweg beter); maar ook de manier waarop je zegt dat het individualisme in den strijd wordt gebracht zonder als allesbezwerend axioma te fungeeren is erg à la jou en voortreffelijk. - En nogmaals ‘kortom’, een 2e bespreking die zoo juist is, zal er zeker niet komen; dus hier houd ik het dus maar meteen op. Dat je de aesthetische kant niet besprak is ook heel goed, dunkt mij, en nog meer dat je zelfs niet kikte over Forum! Ik zou willen weten wat Joost Mendes van dit stuk denkt.

Hierbij overigens een brief van hem, die ook jou interesseert. Antwoord er niet op; ikzelf zal de kwestie blauw-blauw laten. Tot 1 Nov. '35 hebben we allen tijd. Toch lijkt me de manier waarop hij mij met 12½% afscheept na mij met fl. 350. - in het zaakje betrokken te hebben ook allesbehalve eersterangs. Enfin... En hij heeft me voor ± fl. 25. - aan Smalle Menschen geleverd, dat is ook nog iets.

Ik zal hem bij gelegenheid antwoorden, maar die betalingskwestie door de vrienden niet aanroeren. Stuur me den brief terug.

En hierbij nòg iets fraais: de reactie van Last op het boek. Commentaar hoef ik niet te geven; die hoor ik liever van jou. Maar als document is het zeer de moeite waard. Stuur dus ook terug.

Wij wachten hier op een revolutie, op straatgevechten tusschen vuurkruisen en communisten, etc. Slau, die gisteren uit Madrid zou komen, is zonder bericht weggebleven, misschien door de toestand daar geboeid of opgeslokt.

Vraag Hein of hij zijn ex. Sm. M. ontvangen heeft, want niet alleen schreef Q. dat het hem gezonden is, maar het werd mij zelfs in rekening gebracht (dit niet aan Hein zeggen, die neiging heeft te schrikken van zulke cadeaux!)

Hartelijk je

E.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie