Menno ter Braak
aan
E. du Perron

9 november 1934

9 Nov. '34

Beste Eddy

Hierbij gaan nog een paar foto's, die je immers graag wilde hebben, benevens een toevallig ontvangen foto van Teheran, die je misschien vanwege de toekomst zal interesseeren. Mijn stuk over De Smalle Mens heb je natuurlijk ook al lang, evenals de zotteklap van de enquête, die mij overigens gelegenheid zal geven in een slotconclusie hier het bewijsmateriaal te toonen voor mijn these tegenover Ritter! Vandaag gaat Bep mee, met Marie Schmitz en Constant v. Wessem. Hein heeft beloofd op de komma's te zullen letten.

Via Jan hoorde ik toevallig, dat er twee dagen na mijn stuk over de Sm. M. in de krant bij Querido al 10 bestellingen uit den Haag waren binnengekomen. Het effect ‘dwingt ze om in te gaan’ is dus wel bereikt. Ik geloof trouwens dat Qu. lang niet ontevreden is over den verkoop.

Noth heb ik besteld. Als het gaat wijd ik aan hem en Kläuseli een kroniek. Je kunt Kl. en den Doolaard natuurlijk ad libitum houden; alleen wil ik het naderhand graag aan mijn zwager den philosoof sturen voor zijn leeszaal. -

Zooeven je aangeteekende brief. Ik heb nog geen gelegenheid gehad het stuk van Last te lezen, maar ik ben er eenigszins benauwd voor. Wat ik in die mededeelingen van het Congres (die ik bij Jan even inzag) van hem over Holland las, gaf me rillingen. Als dit stuk weer van die strategische kul bevat, ben ik er perse tegen. Ik ben het ook niet met je eens, dat wij om der wille van de ‘groote tijdstroomingen’ werk moeten opnemen, dat niet voor ons belang heeft, zooals b.v. dat van Gans. Last wordt mij steeds onsympathieker, met zijn vervelende ijdelheid, die zich nu toevallig niet in de Maatsch. der Letterkunde, maar in het Sowjetcongres gaat manifesteren. Maar ik zal eerst lezen en daarna je mijn opinie schrijven. - Gans is werkelijk een bijzonder geschikte kerel; het gekke is, dat hij in zijn stuk nu tegenover jou de ‘reactionnair’ is!! Wat hij ook zeer tersnede opmerkt. - Mocht het stuk van Last goed zijn, dan zou er wel geen andere mogelijkheid bestaan dan een ‘Sonderheft’ over het congres. Ik hoop ook spoedig een dialoog voor mijn gevoel te kunnen ‘vrijgeven’ voor Forum, maar ik zit er nog echt middenin en ben altijd wat huiverig voor een publicatie vooraf.

Sofie Blank berust nog bij Vestdijk; ik stuur het je later. Zijn geweldig enthousiasme lijkt me overdreven; het boek is, vooral in het begin, heel goed en zuiver geschreven, maar van zulk een enorme importantie lijkt het me heelemaal niet. Het belang is hoofdzakelijk (ik legde daarop de nadruk in mijn kroniek), dat het geen parvenu-boek is, zooals Theun en Spoel.

in haast, hart. hand van je

M.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie