Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Den Haag, 13 november 1934

den Haag, 13 Nov. '34

Beste Eddy

Laten we eerst even de zaken afhandelen; onze brieven kruisen momenteel dikwijls. Ik had vanmorgen een onderhoud met Schilt, over de honorariumquaestie. Die quaestie is weer een van de rotkanten van het krantenbedrijf à la de Lang. Hoeveel moeite Hein en ik ook doen om de Parijsche brieven op tijd mee te krijgen, de Lang laat systematisch liggen wat hij per stuk moet betalen. Als hij tenminste niet gewoon saboteert door te ‘vernietigen’. De chef van de zetterij ziet scheel van het naar-de-oogen-kijken van de Lang, dus daar helpt niet veel. (De verkeerde berekening schijnt, naar Schilt mij zei, al hersteld te zijn; er was inderdaad een stuk ‘vergeten’. Hoewel het me verdacht lijkt, enfin...) - Ik heb nu het plan opgeworpen van een vast salaris, waarvoor Schilt veel zei te voelen. Jullie hadden destijds daartegen bezwaar, meen ik; maar ik zou het jullie bijzonder aanraden, om diverse redenen. 1o Heb je iets als vast fundament, 2o behoef je het niet altijd in de lengte te zoeken, 3o is het heele gedonder op de zetterij ineens verdwenen, want van een vast-betaald correspondent wordt alles natuurlijk zoo snel mogelijk geplaatst, 4o ben je gevrijwaard voor de bezuinigingswoede, die ongetwijfeld op een gegeven moment ook de buitenlandsche brieven weer zal trachten te beperken, 5o kun je in den zomer rustig wat minder (tegen in het seizoen wat meer) sturen. Ik zou f 80 vragen; dat heeft Jan ook. Door elkaar lijkt me dat een redelijke betaling, al zou je in een wintermaand soms meer kunnen verdienen. Misschien willen ze een paar gulden minder geven, dat weet ik niet. Maar schrijf er in ieder geval (als jullie er voor voelt) Schilt over; hij is op de hoogte en zelf ook woedend op de zetterij, alleen... hij durft niet en zoekt dus ook al naar zulke afleidende middelen.

Wat Slau over Forum betreft: hij heeft, wat Vic betreft, gelijk, maar hij heeft ook gemakkelijk praten. Als hij overigens De Stem even goed of slecht vindt als Forum, bewijst dat, dat hij niet geabonneerd is op De Stem. Ik geef hem te doen om de inhoud van Forum 1934 in De Stem over te hevelen! Zoover mij dat na de débacle met de abonné's eind 1933 en de daarop gevolgde combinatie met Vic en de Vlamingen mogelijk was, heb ik Forum voor ‘de onzen’ bewaard; die prullige versjes van Keuls hebben wij inderdaad opgenomen, omdat Vic nog nooit zijn zin had gekregen tegenover ons; van de serie van 25 verzen hebben we deze paar dan maar genomen. Dat Vic een zwak en eigenlijk volkomen overbodig element is, zal niemand ontkennen; hij vertegenwoordigt ook niets en is niets meer uit zichzelf; maar hij heeft geen enkele inzending geketst, kunnen ketsen, die wij er in wilden hebben. Als Slau dus De Stem wil gaan steunen, zal hij bij Coster zeker met open armen worden ontvangen; die houdt van boetvaardige zondaren; maar mij zou het geweldig spijten, en het zou mij weer een part van het geringe pleizier aan het redacteurschap ontnemen.

Hein heeft wel het Tekort, maar niet De Sm. M. gekregen! Althans niet van Querido; hij kreeg het ex. van de krant.

Van Crevel is uitmuntend te spreken over je Smalle. Hij zit er al een paar dagen in en is een ideale lezer, merk ik. Hij komt uit een andere vak-sfeer (de musicologie) en weet dus verschillende dingen niet, die jij (m.i. ook vaak ten onrechte) als feitelijk bekend veronderstelt. V. Crevel zegt tenminste, dat hij voor sommige stukken een zakelijke commentaar zou wenschen, met name voor de Liaisons. Overigens is hij zoo geestdriftig over den toon, dat hij over die dingen heenleest en ze als het ware vanzelf ‘weet’; maar hier zie je nu toch een geval van een 100% competent lezer, die je door misschien 20 of dertig ‘verklaringen’ (of andere omschrijvingen) nog een dienst zou hebben bewezen. Een man als v.C. leest de stukken over de revolutie, zooals jij het wilt, maar hij heeft Malraux niet gelezen... en m.i. toch evenveel ‘recht’ om 100% van je betoog te hebben als ik, die het boek toevallig wel heb gelezen. - Ik raak steeds meer bevriend met v.C., die een ongemeen scherpzinnig en ‘honnête’ mensch is. Zijn reactie op Politicus en de Smalle was precies, zooals ik die zou verwachten van een werkelijk ‘begrijpende’. Hij is goddank ook abonné op Het Vad., en ik denk dus maar aan hem, als ik weer zoo'n kroniek vervaardig; dan komt er tenminste nog iets van terecht.

Over den bundel bij Boucher hebben we weer gekruist. Zeker voel ik me tegenover Stols geheel vrij; hij heeft mij geheel laten stikken, en ik zou er zelfs niet aan denken een ev. goedkoope tweede druk bij hem te brengen. - Ik heb niet gedacht aan een verzameling zooals die van Jan, n.b., ook van vorige stukken (uit Afscheid en Man tegen Man); maar misschien is het idee te overwegen. Eerlijk gezegd geef ik liever een bundel nieuw werk; het is tamelijk wat, geloof ik, reken maar eens na. Eventueel is je idee van een ‘journaal in fragmenten’ ook lang niet slecht, al kost het eenig werk.

Panopt. over v. Uijtvanck in orde, komt nu natuurlijk nog in Dec. - Ik las Klausje, om over te schrijven. Snert! En vooral: akelige, precieus opgevulde leegte! Als dit aanstellerig geklets de ‘zin der emigratie’ is, moeten de emigranten zich maar gauw weer bij de ‘Reichskulturkammer’ gaan melden. Noth las ik nog niet.

Ik moet voor vanavond ophouden. Het is nog steeds afzichtelijk druk met allerlei snertdingen. Ik hoop, dat ik niets heb vergeten. Last zal ik, als ik niet omval door de slaap, vanavond in bed lezen.

hart. gr. ook voor Bep en van Ant, die ook bestendig in D. Sm. M. leest,

je

Menno

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie