E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [29 november 1934]

Parijs, Donderdag.

B.M.

- Ik ga Maandag pas weg en vond nu nog tijd voor deze krabbels.

Ik zou nemen:

1. Dat ben jij. (Misschien hier en daar bekorten.)
2. Ondergang. (Zéker bekorten.)
3. De helft van Het Schoone Masker - waar de didactische toon ophoudt en het betoog boeiend wordt; bv. over het genie (blz. 87-99 ongeveer). De rest resumeeren; de ‘denkoefening’ eruit werken!
4. Waarom ik Amerika afwijs en De Haat des positieven en negatieven bijeen doen. (journaal al!) In het 2e stuk is bv. blz. 197 (v/h midden, na ‘Alleen...’) banaal en flauw tot 198 (midden: Positief) Daarna is alles heel aardig en hoort geheel bij Amerika.
5. Waarheen gaan wij - weg, of stuk eruit nemen voor ‘journaal’ (1927-28 dan). Verliefde heidendom bij ‘journaal’, -Essay en Essay -idem-Bewuste Vrouw en haar roman (een fragment eruit) - idem -(Bernard Bandt van de Jazz misschien weg, of samen met Drie jaar later maar dan in een journaal van 1931.)
6. Opium der Vormen houden.
7. Is. Querido-bekorten, maar houden! De redeneerende afmakerij hierin is zeer goed. Niet destijds in Anti-Schund, maar juist wèl in een bundel van jou.
8. De Wegen. (Vmdl. komen 5, 6, 7, vóór 4, en dit direct na 4, in juiste volgorde?)
9. Verdediging v/de Middeleeuwen.
10. Journaal misschien, met Twee Methoden, een stuk van Poedowkin dicht - of verderop, en doe er dan bij: de 2 stukken over Van Vorden, en Precieuze Snert - of één stuk over Van Vorden.
11. Onvolkomen Huwelijk (houden!)
12. Aanklacht en Heimwee (misschien een stuk eruit, en dan een stuk van Waarom ketters? Maar Bruning is best.)
13. De Moderne Ketterjager.
14. Huizinga voor den afgrond.
(Dit alles - van 1930 - in juiste volgorde; het ‘journaal’ kan ook hiernà komen. Een stuk van de Havelaarherdenking kan ook best in het journaal.)
15. Prisma of Dogma.
16. Anthonie Donker - of samen met andere stukken later?
17. Afscheid van Domineesland - de inleiding, die alleraardigst is, en die ik vooral niet missen wil! Tenzij je hem nog eens als inleiding gebruikt, met een stuk uit Waarom ketters bv., en nog wat aanvullende blzn. - door cijfertjes gescheiden.
18. Studie in Schaduw.
19. Schrijverspalet.
20. Paapsche Sympathieën.
21. Dionysos en Pentheus (misschien bekort - kan je hier dat boek van Vergin niet bij afdoen?)
22. Geest en Vrijheid.
23. Wassermann en Sammlung - Hitler, Ebenbild - Einstein, en nog wat uit dien hoek-als journaal weer.
24. Keur uit Panopticum.
25-26 Stukken uit Vaderland, N.R.C., etc.

Dit alles is natuurlijk erg brokkelig zoo. Er is maar één ding te doen als je een goed boek wilt maken: alles overlezen, alles weer laten leven, er plezier in krijgen de stof te ordenen, en door er heelemaal in te leven, voelen wat overbodig is, niet passend bij het geheel, of elders beter gezegd, etc.

Hart. groeten van je

E.

Nwe Rembrandt en Nwe Coen ?  
Maler sehen dich an ?  
Desertie bij Gideonsbende ?  
Z.g.n. ?  
Two Impossible Men ? Uit dit alles fragmenten nemen en die bijeendoen als een soort ‘journaal’ lijkt mij het beste. ‘Ontboezemingen nr aanleiding van...’
Eckermann-herdenking ?  
Moralisten als Don Quichotes ?  
All men are snobs... ?  
Gymnastiek der opdrachten ?  
Arbeider in taaltuin ?  

Een Studie in Schaduw.   Titel Studies in Schaduwen zéér beroerd.
Vooroordeel tegen Schweitzer ?  
Welk vakje ?  
Eckermann met Eckermann ja  
Links gerichte collectief ? Bijeen?
Rembrandtvereering in rok ja  
Braaf goedaardig en weerloos ?  
Aesthet. der kleermakers ja  
In memoriam Carry v.Br. ?  
     
Schrijverspalet    
Sancta Simplicitas ?  
Tyranny verdrijven ?  
De Oud-Helden ?  
Hitler, Ebenbild ja  
Boeken en Burgers ja bijeen?
Weer eens bij Schilders ?  
Prijs v/h bloemlezen ?  
Naspel Dubrovnic ?  
Psychologie v/d caricatuur ja.  
Wassermann en Samml. ?  
     
Mysterie v. Leidschendam ja.  
Pirandello in Practijk ja.  
Renaiss. v/h fatsoen    
(bewerken, korter!) ?  
Kleiner Mann, was nun ?  
Das Unbewusste Europa ?  
I'm no Angel ja.  
Einstein ja.  
De Brueghels ?  
Corruptie ?  
Tactiek ?  
Ganzen en Capitool ?  

Horst Wichmann ja.  
Gide en Jordaan ?  
Gribbele-Grabbele ?  
Jubilaris Van Deyssel ja. bijeen?
Ons Speelgoed ja.  
De Nieuwe Mensch ja.  

Vergeet ik niet een groot stuk?

Dat over Vergin? Dat over Brann-Nietzsche? Dat over Anth. Donker Administrateur?

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie