Briefwisseling Menno ter Braak - T. Soesman

Menno ter Braak
aan
T. Soesman

Den Haag, 28 november 1934

Ter Braak Pomonaplein 22

den Haag.

28 Nov. 1934.

Zeer geachte Mejuffr. Soesman,

Hierbij doe ik U uw bijdrage wederom toekomen. Daar U mij vroeg om een nadere motiveering, deel ik U hierbij mede, dat Uw stuk nog zeer onrijp is, naar het mij toeschijnt, en dat ik dus voor Uw literaire toekomst op grond van dit werk geen verdere conclusies kan trekken.

Met de meeste hoogachting,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie