Menno ter Braak
aan
B. Roest Crollius (Den Haag)

Den Haag, 28 november 1934

28 Nov. 1934

Ter Braak Pomonaplein 22 den Haag

Zeer geachte Heer Roest Crollius,

Hierdoor laat ik u weten, dat wij na rijp beraad besloten hebben Uw ‘Brief’ en ‘Alles is zooals het is’ benevens het reeds vroeger gezonden ‘Schilderij’, aan U terug te zenden.

Er zit in Uw werk veel belofte maar als het geheel lijken ons deze bijdragen niet zóó geslaagd, dat ze voor Forum in aanmerking zouden kunnen komen. Eén van Uw gedichten, en wel ‘De zee wordt verloren’ hebben wij behouden. U ontvangt daarvan binnenkort proef.

Met vr. groeten,

Hoogachtend,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie