B. Roest Crollius
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Den Haag, 6 november 1934

6 November. 1934. 's-Gravenhage

Geachte Heer,

Ongeveer half September liet ik eenige opstellen bij U achter. Gaarne zou ik van U vernemen of daar iets bij was, dat misschien voor opname in Forum in aanmerking zou kunnen komen. Zoo dat niet het geval is, mag ik ze dan van U terug ontvangen?

Heel prettig zou ik het vinden indien U dan zoo vriendelijk zoudt willen zijn er in enkele woorden bij te voegen hoe U over de betreffende stukken denkt. Ik meen trouwens dat U mij zulks al had toegezegd.

Met de meeste Hoogachting en bij voorbaat dankend voor Uwe moeiten,

B. Roest Crollius

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie