Menno ter Braak
aan
Jac. van Hattum (Amsterdam)

Den Haag, 28 november 1934

ter Braak Pomonaplein 22 den Haag

28 Nov. 1934

 

Zeer geachte Heer v. Hattum,

Op uw brief van 28/10 reageerde ik niet nader, omdat de Redactie met uw voorstel accoord ging, en de twee overgebleven kwatrijnen samen geplaatst zouden worden.

Deze week, toen de copij naar de zetterij zou worden gestuurd, maakten deze regelen op ons toch wel een ietwat magere indruk. Ook voor Uzelf, omdat U nog niet eerder in Forum publiceerde, leek het ons dus toch beter, dat U nog wat ander werk ter beoordeeling instuurde; hetzij nog enkele kwatrijnen, die samen met deze twee geplaatst kunnen worden, of andere gedichten, die naast deze een plaats kunnen vinden en de magerheid wat kunnen aanvullen.

Indien U hiermee accoord gaat, zien wij dus gaarne nieuwe copy tegemoet.

Wat betreft de brief, die U het vorige jaar ontving, kan ik U alleen mededeelen, dat deze geschreven werd door den Heer E. Bouws, toenmalige secretaris van de Redactie; misschien was zijn wijze van uitdrukking in dit geval niet geheel conform de bedoelingen van de vorige Redactie. Er nader op ingaan kan ik dus niet meer.

Met de meeste Hoogachting,

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie