Briefwisseling Menno ter Braak - N. Eisenlöffel

Menno ter Braak
aan
N. Eisenlöffel

Den Haag, 28 november 1934

28 Nov. 1934

ter Braak Pomonaplein 22,

den Haag.

 

Aan den WelEd.Geb. Heer

Eisenloeffel,

Van Breestraat 49

Amsterdam.

 

Zeer geachte Heer,

Tot mijn spijt moet ik Uw bijdrage ‘Amato en Italiaansche kunst’ weer terugsturen.

Namens de Redactie moet ik U mededeelen, dat zij deze copy niet actueel genoeg meer acht om nog in Forum te plaatsen. Het is jammer, dat de ‘Groene’ er indertijd, toen het actueel was, niet heeft toe kunnen besluiten, het op te nemen, maar nu heeft zooiets toch weinig zin meer.

Met de meeste hoogachting,

Namens de Redactie,

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie