Briefwisseling Menno ter Braak - Jac. van Hattum

Menno ter Braak
aan
Jac. van Hattum (Amsterdam)

Den Haag, 19 oktober 1934

Secretariaat

Pomonaplein 22 den Haag.

19 Oct. 1934

 

Zeer geachte Heer,

Namens de redactie moet ik U mededeelen, dat van de door U ingezonden copy, de kwatrijnen 5,7,8 en 10 worden geplaatst, vermoedelijk in het Januari-nummer van de nieuwe jaargang.

De andere verzen en de boekbespreking stuur ik U dus bij dezen terug.

Met de meeste hoogachting

Namens de Redactie,

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie