Menno ter Braak
aan
Barend de Goede

Den Haag, 19 oktober 1934

Secretariaat Pomonaplein 22 den Haag 19 Oct. 1934

Zeer geachte Heer de Goede,

Bij dezen kan ik U mededeelen, dat de Redactie gaarne Uw gedicht ‘Najaar’ wil plaatsen.

Het zal evenwel in elk geval moeten blijven liggen tot de nieuwe jaargang, daar het December-nummer een speciaal novellen-nummer zal zijn.

Namens de Redactie

Met de meeste hoogachting,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie