Briefwisseling Menno ter Braak - Barend de Goede

Menno ter Braak
aan
Barend de Goede (Arnhem)

Den Haag, 6 maart 1934

t.B. Pomonaplein 22, den Haag. 6 Maart 1934

Zeer geachte Heer,

Hierbij zend ik U twee van de drie ingestuurde gedichten terug.

Het gedicht ‘Ouden van Dagen’ werd unaniem door de redactie voor plaatsing aangenomen. De beide andere vond men tenslotte toch niet belangrijk genoeg om tot publicatie over te gaan.

De redactie hoopt echter op Uw blijvende belangstelling te mogen rekenen.

Het gedicht ‘Ouden van Dagen’ wordt vermoedelijk in het April-nummer opgenomen.

Namens de redactie,

Met de meeste hoogachting,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie