Briefwisseling Menno ter Braak - T.J.C. Gerritsen

T.J.C. Gerritsen
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 27 april 1935

Zeer geachte Heer ter Braak,

Even wilde ik U nog melden, dat ik ter mogelijke bespoediging een -iets ‘verbeterd’- afschrift van mijn repliekje op de schijf van gisteravond zend aan den heer Schilt.

Ik zou toch gaarne snel antwoorden op Uw aardige stukje (permettez!) aardig op zichzelf, maar waarvan het onderwerp (Heymans!) Niettemin nauwelijks matière à blague vormt, zeker niet op de wijze zooals U dit deed; hetgeen beteekent, dat een persoonlijkheid als de arme m.i. beneden haar stand -d.i. ook (zelfs) beneden haar krantenkaliber!- werkt, als zij zoo schertst (permettez!)

Met vriendelijken groet,

[handtekening]

 

Een kleine ‘verbetering’, i.e. verduidelijking -voor het publiek, niet voor U (U bent immers, zelf legendarisch inteligent!)- is b.v. een slotzinnetje: ‘Sortez-en, monsieur le Sagittaire!’

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie