Briefwisseling Menno ter Braak - G. van Gelder

Menno ter Braak
aan
G. van Gelder

Den Haag, 28 april 1935

Zeer geachte heer van Gelder

Uw gedicht is zeker geenszins slecht en den klap behoef ik dan ook niet te geven, ik zelf heb voor plaatsing gestemd, maar mijn collega's vinden het werk toch meer belofte dan realiteit.

Uiteraard kan ik uit dit eene vers nog moeilijk conclusies trekken voor Uw toekomst, U wilt mij dus wel ten goede houden, dat ik op een uitgebreider zending wacht?

Hoogachtend

gaarne

Uw Menno ter Braak

 

Origineel: particuliere collectie. Briefpapier Forum.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie