Das Neue Tage-Buch
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 29 april 1935

Amsterdam Z., 29/4, 1935

 

Den WeledelZeergeleerden Heer,

Den Heere Dr. Menno Ter Braak,

22, Pomona Plein

DEN HAAG

 

Waarde Menno ter Braak,

In het voorlaatste nummer van het Tagebuch lees ik een advertentie voor Alexan: Mit uns der Sintflut. Onder meer werd daarin een kritiek afgedrukt uit ‘Het Vaterland, Amsterdam’. Ik neem aan, dat bedoeld werd ‘het Vaderland’ te den Haag en voorts, dat het lezend publiek jou hulde moet brengen voor deze ontdekking.

Dit geeft mij aanleiding je nog eens te zeggen, dat wij (het N.T.B.) steeds gaarne kleine boekbesprekingen zullen publiceeren over dergelijke nieuw-ontdekte publicaties (in welke taal dan ook).

Ik eindig deze opwekking met een hartelijke groet, steeds gaarne

je

J.C.S. Warendorf

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie