Das Neue Tage-Buch
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 23 november 1935

Amsterdam Z., 23 November 1935

Den Weledelzeergeleerden Heere

Den Heere Dr. Menno ter Braak

Pomonaplein 22

Den HAAG

Waarde Menno ter Braak,

De bijgesloten copie spreekt voor zichzelf. Eenerzijds zie je dat ik de zaak niet vergeten heb, en anderzijds smaak jezelf nu de voldoening een goed werk verricht te hebben. Voor de jonge man in kwestie is het - juist na zoo langen tijd des te meer - een meevaller!

Nogmaals, je lezing was byzonder goed. Ik zie met belangstelling je medewerking in gelijken zin gaarne tegemoet. Laat ons hopen op de tÿd na St-Nicolaas.

Wat gaat er eig. met Forum gebeuren? Ik hoorde geruchten over een optreden van Albert Helman in een of andere functie daarbij. Is dat juist of wat kun jij me daarvan zeggen?

Tenslotte nog dit: ten zeerste kan ik je ter bespreking aanbevelen het jongste werk van Dr. (phil) Theodor Reik: Der Ueberraschte Psychologe of verscheen die reeds? Reik zeide me indertÿd wel je te kennen. Maar een behoorlijke besprekeing zag ik er tot nog toe niet van. Ik gun Reik gaarne het succes waar hij m.i. recht op heeft. Het boek is ook ditmaal weer zeer goed.

Met besten groet v.h.t.h. - laat eens wat hooren -

t.t.

J.C.S. Warendorf

Bÿlage.
[Brief van J.C.S. Warendorf aan de heer Kurt Lehmann (Konrad Merz) (Amsterdam)]

Sehr geehrter Herr Lehmann,

In der Pause seiner Vorlesung für B.K.V.K. am 15 d.M. erzählte mir Herr Dr. Menno ter Braak, dass eine Honorarzahlung unsrer Wochenschrift

Das Neue Tage-Buch

an Sie noch immer ausstehe. Ich habe mich nun diesbezgl. an unsre Pariser Administration gewandt mit der Bitte um Aufklärung über diese merkwürdige Tatsache. Und habe heute folgende Erklärung erhalten: Sie hatten derZeit eine Reise nach Deutschland angekündigt und eine nähere Adresseangabe soll dann später nicht mehr stattgefunden haben.

Wie dem auch sei, Sie verdanken Herrn Dr. Ter Braak das Resultat meiner Nachfrage:

Ich beehre mich Ihnen anbei einen Scheck zu überreichen für den Gegenwert von Frs.Fr. 255.-

Holl.Gld. 24.75

dessen Empfang Sie gefl. bestätigen wollen.

Ich begrüsse Sie mit den besten Gefühlen und mit vorzüglicher Hochachtung

[handtekening]

(Mr J.C.S. Warendorf)

NEDERLANDSCHE UITGEVERIJ

Société Néerl.d'Editions

s.à r.l. te Parijs

dir.

Anlage:Ch.Nr.19.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie