Menno ter Braak
aan
Nijgh & Van Ditmar N.V.

24 november 1935

24 Nov. '35

Zeer geachte mej. van Dijk

Hierbij zend ik U een laatste artikel van mijn hand, waarmee ik het December-nummer van ‘Forum’ zou willen openen. Het is een ietwat persoonlijker afscheid dan het officieele stuk. Mocht het een extra belasting zijn op de kosten voor deze laatste aflevering, dan zie ik gaarne van het honorarium af.

Zoudt U mij voorts nog even alle zetsel in proef willen toezenden? Ik maak dan het nummer hier op, want [copij] is er toch niet meer en ik heb het afschuwelijk druk in deze dagen voor het boekenfeest Sinterklaas. Als mij blijkt, dat er over de kosten van het nummer nog nader overleg noodig is, of als dat den heer Zijlstra of U blijkt, kunnen wij nog even correspondeeren.

m.v.gr. en hoogachting

Menno ter Braak

 

Ik maak van deze gelegenheid gaarne gebruik, om U nog even speciaal en hartelijk te danken voor de uitmuntende werkzaamheden, die U in het belang van Forum hebt verricht. Zonder Uw begrijpende medewerking ware het mij onmogelijk geweest mijn werk als secretaris der redactie met zooveel soepelheid te vervullen.

tB

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie