E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Le Roselier, [24 november 1925]

Le Roselier, 21 Nov. 's av.

Beste Menno,

Dank voor je eerste teeken van leven sinds ik hier ben. Het Vad. met de bespreking erin van Else Böhler. Het is griezelig zooals wij elkaar nu weer ‘ontmoetten’, al lag het misschien voor de hand: je vergelijking van Ina met Else, van Vestdijk's families met de Kleine Zielen, het staat ongeveer net zoo in mijn stuk voor Gr. Ned., waarvan ik gisteren de proeven terugzond! Er is dus niet veel meer aan te doen. Wat dat stuk zelf betreft, het viel mij bij herlezing nogal mee, al proeft het wel wat koud geschreven, opgewarmd inderhaast, en haastig ook opgediend voor den wachtenden klant.

Ik kreeg verder een nieuwe D.G.W., niet zóó frisch als ik verondersteld had, d.w.z. minder blaadje voor den boekhandel toch; overigens heel fraai met dat stukje over jou, met het gelul van Halbo C. Kool - ook een echt domme jongen toch - over wat verhalen zijn en wat niet, en met dat ploertige stukje over Kramers. Dit laatste eindigt met altijd diezelfde oude mop van ‘de karavaan en de honden’, dit schijnt in zijn pasklaarheid groote indruk te maken op zakenlieden, bibliothecarissen en dergelijken; het is overigens vervelend dat het de karavaan moet zijn die uit blaffende honden bestaat, als de heer Strengholt daartoe behoort. - Maar verder moet ik tot mijn spijt toegeven dat het blad leesbaarder is, en het peil niet eens zoo belangrijk gedaald. Het stuk van Bloem was nogal aardig, ondanks de onvervrorenheid waarmee hij bekent dat hij Vestdijk beoordeelt naar proza dat hij niet gelezen heeft.

Ik lees nu Huizinga en vind hem heel vaak toch een flinke ouwehoer. Hier en daar is het standpunt dat hij inneemt toch aantrekkelijk. (Tusschen haakjes, las je het überlegen cynische stuk van Teunisz over hem? Dat was óók heel fraai!)

Ik wacht met opzenden van deze brief tot ik bericht van je heb.

O ja, kan je me omgaand het tegenwoordige adres van De Spieghel opgeven? Die wijven - die ik in mijn correspondentie altijd als ‘mijne heeren’ aanspreek - hebben me nog altijd niet mijn honorarium gezonden voor dat rot-Kristal waar je niet eens een auteurs-ex- van krijgt, (vanwege de parvenuachtige opzet) en ik ben van plan ze gewoon te manen. Bep zegt dat ze verhuisd zijn, maar ik weet nog het oude noch het nieuwe adres.

Ach, ach, und ich weisz noch immer nicht wie man auf der oder auf die gottverdamter Flucht wird erschossen! Aber, ich warte, ich warte ja Donnerwetter mit ruhigvollem Seele...

Ik geef je veel last, maar aan wie anders moet ik al deze dingen vragen?

23 Nov.

Huizinga bijna uitgelezen. Ik heb notities gemaakt en heb groote lust om mijn houding tegenover dit clerken-standpunt van diagnose en verder... ja, wat verder? te bepalen. Ik ga daarvoor heel Benda lezen, en behandel de twee dan in één artikel, dat dan wel groot zal worden, helaas (waar te publiceeren?)

Kan je me opgeven wat Huizinga nog meer geschreven heeft behalve dit, Middeleeuwen en Erasmus?

Hoe heet het boek van Romein precies (Lage Landen) en hoeveel kost het ongeveer? Is Romein professor? Hoe oud is hij ongeveer?

Graag antwoord op al deze vragen. Ik schrijf nu niet verder, wacht nog steeds op een brief. Las je Sang Noir? er is veel kans op de Goncourt, maar Albin-Michel (de andere uitgever) heeft schatten gestort voor een auteur van hem genaamd Van der Meersch. Van Gans kreeg ik een novelle, niet onaardig.

24 Nov.

Vandaag eindelijk bericht. Sprokkelingen gerust later, maar vergeet het dan niet.

Ik kreeg eindelijk Else Böhler zoodat ik nu het eind lezen kan! Als Guilloux de Goncourt krijgt (± 5 Dec. of neen, op 5 Dec.) zou het aardig zijn als je je stuk over Le Sang Noir klaar had. Als hij hem niet krijgt, nu ja, dan is je stuk klaar. In ieder geval doen wij het niet àls het Le Sang Noir is, wel als het een ander boek is. Laten we dit afspreken. Of moet Greshoff de Goncourt doen?

Wij gaan 2 Dec. a.s. naar Parijs terug.

Dank voor der Flucht, der also ganz richtig war ausgefallen, jaha.

Hartelijk je

E.

Later beter. Hierbij de vlaamsche smurrie terug. Ik vind deze knuppels werkelijk zulke boschmenschen dat ik me niet eens kwaadmaken kan.

Maak je maar geen zorgen over het laatste Forum nr., aangezien alles er waarschijnlijk toch niet in kan. Met het slot van Else B., het vervolg van V.'s stuk over Greshoff en mijn blocnotes zal alles wel vol zijn - of komt er nog een panopt. van jou zelf bij? Tant pis dan maar voor de lui die hun copy terug krijgen; een paar meer of een paar minder...

Ik hoop van harte dat je mijn blocnotes er nog in krijgt - dat is trouwens ook een aangekondigd ‘slot’-stuk! Corrigeer die paar fouten. En o ja, schrap het stuk over Coenen en Eva Raedt. Ik vind het wat schunnig om het nù te plaatsen, terwijl het mensch misschien haar verdienste in Gr. Ned. kwijt raakt of ongeveer (ze schijnt arm te zijn) en Coenen op allerlei punten bakzeil moet halen. Tenzij je weet dat het allerminst zoo gegaan is; ik heb nog geen enkel bericht van Jan. Maar anders, zorg dan vooral dat deze 1½ blzij. verdwijnt, ik reken erop; telefoneer zoonoodig aan den drukker of wat je wilt. Je hebt dan ook ruimte voor een gedicht of zoo, als dat nog kan. Het is een rotzooi, maar het is mijn schuld niet dat de portie niet in het vorige nr. heeft gestaan.

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie