Nijgh & Van Ditmar N.V.
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 8 mei 1936

8 Mei 1936.

Den weledelzeergeleerden Heer

Dr. Menno ter Braak

Pomonaplein 22

Den Haag.

Weledelzeergeleerde Heer,

Wij hebben de eer U mede te deelen, dat over het boekjaar 1935 werden verkocht van

Het Carnaval der Burgers    
41 ex. à f. 0.30   f. 12.30
     
Démasqué der Schoonheid    
18 ex. à f. 0.22½   f. 4.05
     
Dr. Dumay verliest...    
19 ex. à f. 0.60   f. 11.40
     
Hampton Court    
10 ex. à f. 0.78 f. 7.80  
voorschot f. 400.18  
blijft voorschot f. 392.38  
     
Politicus zonder Partij    
63 ex. à f. 0.45 f. 28.35  
restant voorschot 101.35  
blijft voorschot f. 73.--  
    ----------
    f. 27.75
    ========

welk bedrag wij op uw postrekening no. 131747 doen overschrijven.

Hoogachtend,

Nijgh & van Ditmar N.V.

H. Meijer

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie