Menno ter Braak
aan
Nijgh & Van Ditmar N.V.

Den Haag, 7 november 1935

Den Haag, 7 Nov. 35

Pomonaplein 22

Beste Zijlstra,

Dank voor je beide brieven van 5 Nov. Ik meen, dat daardoor het verschil in opvatting over de beide laatste nummers van Forum afdoende is opgelost. Als ik je dus goed begrepen heb, ga je accoord met de plaatsing van ‘Virginia’ in Nov. en met de verdeeling van ‘Else Böhler’ over beide nummers. Ook ik betreur zeer de verlate verschijning van die laatste gedeelten ‘Else Böhler’ in Forum, maar het lijkt me tegenover de abonné's niet juist, de slotbladzijden te laten vervallen. Overigens ben ik er zeker van, dat Vestdijk met een regeling van het honoraria, die eventueele vermeerdering van kosten voorkomt, genoegen zal nemen. Hij krijgt toch het leeuwenaandeel van de belooning der laatste nummers.

Ik stel er prijs op, je nog eens te zeggen, dat ik scherpe woorden gebruikt heb, om de zaak scherp te stellen en niet om iets te forceeren. Nu de quaestie Virginia dus werkelijk is afgedaan, is het mij het liefst op deze wrijving niet meer terug te komen en te doen alsof er niets is voorgevallen. Waarschijnlijk worden wij het over de novelle zelf toch niet eens, terwijl ik veel waarde hecht aan een oplossing, die geen rancune achterlaat.

v.gr.

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie