Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Den Haag, 7 november 1935

Den Haag, 7 Nov. '35

Beste Eddy

Hoewel ik haast geen tijd kan vinden om te schrijven, wil ik je toch gauw even bedanken voor je bijdrage ‘tot steun in den strijd’; want het is soms om den moed bij te verliezen, deze guerilla van flapdrollen, om met zekeren van Haaften te spreken. Maar ik ben nu zoo scherp opgetreden, dat Zijlstra bakzeil heeft gehaald en mij heeft geschreven, dat Virginia in Nov. geplaatst wordt. Als ik het nummer voor me zie, zal ik het gelooven, eerder niet; en dan staat nog te bezien, of er niet een nieuw smeerlapperijtje is gepleegd. Overigens is het me onbegrijpelijk, wat ‘Doeke’ zich van deze gasaanval heeft voorgesteld; ik geloof zelfs niet, dat Maurice in het complot is geweest, maar dat hij stomweg bang was zijn Vlaamsche relaties kwijt te raken. Het is alles zeer onverkwikkelijk, maar als Virginia er nu werkelijk in staat, interesseert mij alleen nog de toekomst. Die brochure kan dus (voorloopig) vervallen. Ik zou trouwens alleen overgaan tot publicatie van de dessous, als ik geen andere middelen meer zou hebben, om Zijlstra te dwingen mijn zin te doen. Dat hij tegen geen enkele ‘transactie’ opziet, is mij nu duidelijk genoeg. - Ik doe hier de notitie over Fernan- dez weer bij in, want ik kan niets meer laten zetten, zeker niet bij deze toestand. Het zal me moeite genoeg kosten om zelfs het reeds gezette ook gedrukt te krijgen! Zoo arriveert Forum aan de eindstreep; zuchtend onder de katholieke en commercieele moraal!

Proost gaat vandaag af. Ik kwam zelfs niet tot inpakken van boeken, moest mevrouw Charlotte Köhler interviewen te Amsterdam. Waarover ik heerlijke details zou kunnen vertellen, als ik maar tijd had. De groote actrice dronk n.l. een paar glaasjes sherry en kwam toen werkelijk voor den dag met dingen ‘die u niet in de krant mag zetten’. Opmerkingen b.v.: dat zij wel katholiek was, maar niet er aan deed, hoewel zij vond dat de godsdienst een steun moest geven en dat alle groote kunst uit religie werd geboren, maar dat een man als de Lang alleen godsdienstig was omdat hij weduwnaar was etc. etc. En dat ‘begrijpt’ Elektra van Sophokles? Heerlijk! Even ‘geestrijk’ als Otten, wiens visite aan jou ik voor me zie. Ik weet heel goed, waarom hij je opzocht. Inwendig hebben deze menschen stuk voor stuk de wetenschap, dat zij faux monnayeurs zijn en met hun smoesjes minderwaardig. Zij komen op visite, omdat zij ons meer achten dan zij zichzelf zouden durven bekennen. Maar Otten is één van de besten onder die lieden, dat zweer ik je. Hij heeft nog zooiets als de eerlijke overtuiging van het verwende kind, dat zijn verwendheid op eerlijke manier wil vertroetelen.

Ik zou graag De Bruine Vriend a.s. Maandag of Dinsdag terug hebben, omdat ik er samen met Else Böhler over schrijven ga. Kan dat? Je zult zeker een recensie ex. kunnen krijgen; vraag het even bij de uitgevers aan, dat is het eenvoudigst.

Ingesloten nog een document van Nederlandsche losbandigheid, door mij op de krant ontdekt. Na lezing terug graag!

Hart. gr. onder ons vieren.

je M.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie