Briefwisseling Menno ter Braak - Das Neue Tage-Buch

Das Neue Tage-Buch
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 2 maart 1935

Amsterdam Z., 2 Maart 1935

 

Den Weledelgeboren Heer

Den Heere M. ter BRAAK,

Pomonaplein 22

Den Haag

 

Zeer geachte Heer ter Braak,

Bijgesloten brief hebben wij vandaag uit Los Angeles ontvangen. Ik haast mij U dezen doortesturen & hoop, dat hij goed in Uw bezit zal komen.

De Heer Warendorf is op het oogenblik in Parijs. Als de brief ook voor onze redactie van belangstelling zal zijn (zeker gaat het weer om uw artikel: Emigrantenliteratuur) zou ik U verzoeken, een en ander aan de Heer W. naar Parijs te schrijven.

Das Neue Tage-Buch

steeds in Uw gewaardeerde belangstelling aanbevelend teeken ik inmiddels

met de meeste hoogachting

NEDERLANDSCHE UITGEVERIJ

S.à r.l. te Parijs

i.o.

[ naam onleesbaar]

 

Bÿlage:

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie