Hendrik de Vries
aan
Menno ter Braak

Groningen, 29 april 1935

Groningen 29 April '35

Zeer Geachte Heer Ter Braak

Met beste dank voor uw schrijven bericht ik u dat men de attentie heeft gehad mij uw critiek toe te zenden; terwijl ik tegen een zoo sterke waardeering uitteraard moeilijk veel bezwaren kan hebben, zijn er toch enkele bedenkingen. Mijn phantasie is in het algemeen wèl week en verdroomd, maar uit die droomsfeer komen markante, hyper-reëele trekken naar voren die de sfeer zelf terugdringen zoodat men ze licht miskent. - Verder, als detail: ‘Ga naar God weet wat heilige toe’ is geen vers van godsdienst, maar werkelijk van spot. Dat heb ik ook uitgedrukt door het gezelschap waarin ik dit vers plaatste.

Van Du Perron hoorde ik dat u destijds ook ‘Stormfakkels’ recenseerde. Ik denk niet dat u mij hieraan nog kunt helpen, ik zou anders wel nieuwsgierig zijn naar uw reactie op iets waar u zoover van af staat (met de Copla's zijn er ten slotte aanknoopingspunten genoeg). Ingeval u mij hiervan nog een afdruk kunt leenen waarborg ik terugzending.

Een enkel vers voor Forum gaat hier nog bij, er zouden ook nog een paar vertalingen zijn, maar die publiceer ik liever later.

Hoogachtend en mvgr

Uw

H. de Vries

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie