Briefwisseling Menno ter Braak - Theun de Vries

Theun de Vries
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

Den Haag, 27 september 1930

Den Haag 27/9/30

 

Zeer Geachte Heer Ter Braak,

Tot mijn groote spijt kan ik niet aan het verzoek van de prozared. van ‘Balans’ voldoen - 1o omdat ik mij plechtig heb voorgenomen, niets meer van ‘Rembrandt’ te publiceeren (behalve wat nog bij enkele tijdschriften is) 2o omdat ik daarbuiten zoo goed als geen in aanmerking komend stuk proza bezit momenteel.

Ik hoop niet dat men mij mijn weigering kwalijk zal nemen. Persoonlijk zou ik U zelf graag eens ontmoeten. Ik woon sinds in 1 Sept. in Den Haag en ben dus vlak bij. Misschien mag ik eens van U vernemen, of U iets voor een kennismaking zou voelen. Gaarne zie ik berichten daaromtrent tegemoet, en verblijf ik,

Hoogachtend:

Th. De Vries

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie