Theun de Vries
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

Den Haag, 21 oktober 1930

Den Haag, 21 Oct. 1930

 

Zeer geachte Heer ter Braak,

Dank voor uw schrijven. Natuurlijk zal ik U gaarne spoedig eens op komen zoeken, maar, daar deze maand ras ten einde spoedt (hetgeen in gelijken tred met de financien geschiedt) zal het niet worden vóór het begin van November. Wat dunkt U van den eersten Vrijdag in November? Ik ben dan den heelen dag na 12 uur des middags onbezet, en kan 's avonds gemakkelijk komen.-Zal ik zonder tegenbericht daar op mogen rekenen?

Met beleefde groeten:

Uw

Theun de Vries

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie